הגשת חוות דעת מומחה לבית משפט בלי בקשה


פסק דין

במסגרת תביעת רשלנות רפואית, דחה בית המשפט המחוזי בחיפה (כבוד השופטת י' וילנר) את בקשת המבקשים להוציא מתיק בית המשפט חוות-דעת רפואית מטעם המשיבה, בתחום הזיהומי, של פרופ' אשכנזי. בית המשפט קבע כי אין מניעה להגיש חוות דעת נוספת או משלימה כחלק מחומר הראיות של בעל דין – ובלבד שהדבר נעשה במידה סבירה; בית המשפט קבע כי אין בהגשת חוות הדעת במועד שבו הוגשה כדי לגרום נזק למבקשים, הואיל ומועד ההוכחות נדחה ממילא.


כנגד החלטה זו מופנית בקשת רשות הערעור. המבקשים מטעימים כי בתחום הזיהומי הגישה המשיבה חוות דעת של מומחה אחר – פרופ' רובינשטיין – וכי חוות הדעת הנוספת צורפה לתיק המוצגים מטעם המשיבה בלא שקדמה לכך בקשה מתאימה. לטענתם, חוות הדעת הנוספת הוגשה באיחור רב, יש בה משום הרחבת חזית ו"מקצה שיפורים", והיא גורמת לבזבוז זמן שיפוטי. המשיבה, מצדה, טוענת כי הצורך בהגשת חוות הדעת הנוספת נובע מהתנהלותם של המבקשים עצמם, ובפרט, צירוף חוות דעת רפואיות, העלאת טענות חדשות ותיקון כתב התביעה - הכל בשלב מאוחר. לדבריה, חוות-הדעת הנוספת איננה בבחינת שינוי חזית, והיא מתייחסת לחוות דעת משלימה שהוגשה מטעם המבקשים ולחומר רפואי שאותר לאחר חיפושים קדחתניים. המשיבה סבורה כי לפי הוראות הדין והפסיקה, עומדת לבעל דין זכות להגיש חוות דעת רפואית נוספת.


דין הבקשה להידחות. לערכאה המבררת נתון שיקול דעת רחב בעניינים כגון דא. בהתחשב בהשתלשלות העניינים במקרה זה, כפי שתואר בתגובת המשיבה, אינני מוצא כי קמה עילה להתערבות בהחלטת בית המשפט קמא, להתיר למשיבה את הגשת חוות הדעת הנוספת.


הבקשה נדחית. המבקשים יישאו בשכר טרחת עורך-הדין של המשיבה בסכום של 5,000 ש"ח.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מומחה מטעם בית המשפט - משוא פנים

 2. פטירת מומחה מטעם בעל דין

 3. חוות דעת מומחה מטעם בית משפט

 4. בקשה חוזרת למינוי מומחה מטעם בית המשפט

 5. הגשת חוות דעת מומחה לבית משפט בלי בקשה

 6. תאונת דרכים – מינוי מומחה מטעם בית משפט

 7. ליקויי בניה- מינוי מומחה מטעם בית המשפט

 8. העברת ספרות רפואית למומחה מטעם בית המשפט

 9. פסילת מומחה מטעם בית המשפט - פסיקה

 10. מינוי מומחה מטעם בית המשפט בתחום גריאטריה

 11. העברת חוות דעת קודמת למומחה מטעם בית משפט

 12. העברת רשומה רפואית ממוחשבת למומחה בית משפט

 13. מינוי מומחה מטעם בית המשפט בתחום הכירורגיה

 14. מינוי מומחה מטעם בית המשפט בתחום האורטופדי

 15. הגשת חוות דעת מומחה מטעם צד אחד בלבד

 16. מינוי מומחה מטעם בית המשפט בתחום הנוירולוגי

 17. בקשה להחלפת מומחה בית משפט - תשלום שכר טרחה

 18. תחום האורטופדיה – מינוי מומחה מטעם בית המשפט

 19. בקשה להורות למומחה בית משפט להתעלם מחוות דעת

 20. בקשה למנות מספר מומחים מטעם בית משפט - דוגמא

 21. פרופ' אלון מוזס – מינוי מומחה מטעם בית המשפט

 22. רצף טיפולי – בקשה למינוי מומחה מטעם בית המשפט

 23. המלצת מומחה בית משפט על מינוי מומחה בתחום אחר

 24. פסילת מומחה בית משפט בגלל עמדה סותרת בתיק אחר

 25. מינוי מומחה מטעם בית משפט - פער בין חוות הדעת

 26. בקשה למינוי מומחה מטעם בית המשפט בתחום הסיעוד

 27. מינוי מומחה מטעם בית משפט בתחום מחלות זיהומיות

 28. מה גובר ? ועדה רפואית או מומחה בית משפט

 29. אילו מסמכים מותר להעביר למומחה מטעם בית משפט ?

 30. בקשה להורות למומחה מטעם בית המשפט להתעלם ממסמכים

 31. בקשה למינוי מומחה מטעם בית המשפט בתחום רפואת כאב

 32. בקשה לפסילת חוות דעת מומחה בית המשפט לרפואת עיניים

 33. בקשת פטור הגשת חוות דעת – מינוי מומחה מטעם בית משפט

 34. פניה חד צדדית למומחה מטעם בית המשפט – פסילת מומחה ?

 35. התנגדות להעברת מסמכים רפואיים למומחה מטעם בית המשפט

 36. פסילת מומחה מטעם הנתבעים בגלל שטיפל בתובע בעבר

 37. בקשה לפסילת חוות דעת מומחה בית משפט - תחום אורטופדיה

 38. בקשת רשות ערעור אי מינוי מומחה מטעם בית משפט – פלת"ד

 39. בקשה למחיקת חלקים מחוות דעת מומחה מטעם בית המשפט

 40. האם ניתן להעביר מכתב עובד סוציאלי למומחה מטעם בית משפט ?

 41. מומחה מטעם בית המשפט נפטר לפני שהספיק להיחקר על חוות הדעת

 42. האם מותר להעביר מסמך רפואי של רופא פרטי למומחה בית משפט ?

 43. פסילת מומחה בית משפט - ישב בועדות רפואיות של ביטוח לאומי ?

 44. בקשה להגיש חוות דעת נוספת לאחר חוות דעת מומחה מטעם בית המשפט

 45. בדיקת קטין על ידי מומחה מטעם בית משפט ללא נוכחות ההורים

 46. פסילת מומחה מטעם בית משפט - הועברו מסמכים רפואיים שהם חוות דעת

 47. פסילת מומחה בשל התמחות בכירורגיה אורטופדית ולא בכירורגית בית החזה

 48. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון