נאונטולוגיה - חוות דעת מומחה רפואי


החלטה

המשיבים הם התובעים בתביעה בגין רשלנות רפואית, שהוגשה כנגד המבקשים. לטענת המבקשים, בחוות-הדעת של פרופ' שנקר – מומחה בתחום המיילדות – שהוגשה מטעם המשיבים, עולות טענות שהינן בתחום הנאונטולוגיה. לפיכך, עתרו המבקשים כי יותר להן להגיש חוות דעת בתחום זה. בית המשפט המחוזי דחה את הבקשה, בקבעו כי חקירתו של פרופ' שנקר מצויה בראשיתה, וכי "במסגרת בקשת הנתבעות לא פורטו השאלות הקונקרטיות בתחום הנאונטולוגיה, שלא היו ידועות קודם לכן במסגרת חוות דעתו". בית המשפט ציין, כי חוות הדעת של פרופ' שנקר היתה ידועה למבקשים כבר בעת הגשת התביעה, וכי לפיכך אין מקום לאשר, בשלב זה, הגשת חוות דעת תוך חריגה מתקנות סדר הדין, אשר תגרום לסרבול מיותר של ההליכים. בית המשפט הדגיש, כי אין חשש כי ייגרם עיוות דין כתוצאה מן ההחלטה, שכן "הנתבעים [המבקשים] נמצאים כיום בתחילת חקירתו של המומחה וקיימות דרכים נוספות שטרם מוצו קודם יבקשו הגשת חוות דעת נוספת לתיק, כגון: בחינת נסיונו והשכלתו המקצועית של המומחה במסגרת חקירתו הנגדית".


כנגד החלטה זו מופנית בקשת רשות הערעור שבפני. דין הבקשה - נכון לעת הזו - להידחות, ולוּ משום שבית המשפט טרם סתם את הגולל על הנושא הנדון, וקבע כי, בשלב זה, יש למצות דרכים אחרות, בטרם הגשת בקשה למינוי מומחה.


הבקשה נדחית. המבקשים יישאו בהוצאות המשיבים ובשכר טרחת עורך דינם בסכום כולל של 5,000 ש"ח.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. משיכת חוות הדעת

 2. פסילת חוות דעת אורטופדית

 3. אי התייחסות לחוות דעת

 4. פטור מהגשת חוות דעת רפואית

 5. חוות דעת בעניין סימון מודד

 6. חוות דעת מומחה - דיני משפחה

 7. עלות חוות דעת חשבונאית

 8. הסתמכות על חוות דעתו של המומחה

 9. האם חוות דעת נחשבת ראיה חדשה ?

 10. פסיכוסקסולוגיה - חוות דעת

 11. דחיית בקשה להגשת חוות דעת

 12. בקשה לצרף חוות דעת נוספות

 13. הגשת חוות דעת מומחה באיחור

 14. בקשה לפטור מהגשת חוות דעת רפואית

 15. דחיית בקשה לצירוף חוות דעת

 16. פסילת חוות דעת מומחה ביטוח לאומי

 17. פסילת חוות דעת מומחה מוסכם

 18. הוצאת חוות דעת רפואית - תחשיב נזק

 19. חוות דעת כלכלית לבית המשפט

 20. חוות דעת גרפולוגית בבית דין לעבודה

 21. נאונטולוגיה - חוות דעת מומחה רפואי

 22. חקירת מומחה לשיקום על חוות דעת

 23. פסילת מומחה בגלל חוות דעת בתיק אחר

 24. בקשה להורות על הגשת חוות דעת

 25. בקשה להוצאת חוות דעת מתיק בית המשפט

 26. אי צירוף חוות דעת בתביעת ביטוח

 27. פסילת חוות דעת מומחה בגלל קשרי עבודה

 28. בקשה לפסילת חוות הדעת של מומחה רפואי

 29. דוקטור אלי סלטי חוות דעת רפואית

 30. פסילת חוות דעת מומחה רפואי בתחום הנפשי

 31. בקשת תובע לפטור מהגשת חוות דעת רפואיות

 32. אי התייחסות לשאלת רשלנות בחוות דעת

 33. עתירה נגד חוות הדעת של משרד החקלאות

 34. בקשה להוציא חוות דעת מתיק בית המשפט

 35. תקנה 127 לתקנות סדר הדין האזרחי – חוות דעת

 36. פסילת חוות דעת מומחה ניגוד עניינים

 37. טופס חוות דעת מומחה רפואי - ועדת ערר

 38. ליקויי בניה – חשיבות חוות דעת מומחה ניטרלי

 39. טעויות בחוות דעת חשבונאית על פי הפסיקה

 40. האם מותר לצרף חוות דעת מומחה רפואה תעסוקתית ?

 41. הגשת חוות דעת רפואיות למומחה רפואי - תקנה 8(א)

 42. ערעור על חוות דעת מומחה אשר מונה בהסכמת הצדדים

 43. בקשה לפסילת חוות הדעת של מומחה מוסכם על הצדדים

 44. פטור מהגשת חוות דעת רפואית בתחום השיקום

 45. הגשת חוות דעת מומחה לפני הזמן – פסילת חוות דעת ?

 46. ערעור על דחיית תביעה בגלל חוות דעתו של מומחה רפואי

 47. ועדה רפואית של ביטוח לאומי לא התייחסה חוות דעת פרטית

 48. בקשה לפסילת חוות דעת מומחה רפואי שמונה מטעם בית המשפט

 49. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון