עיכוב ביצוע עונש פסילה


פסק דין

לפני ערעור על החלטת בית-המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו (כבוד השופט א' שהם) בתיק ב"ש 92376/04 מיום 22.7.04, לפיה נדחתה בקשת המערער לעיכוב ביצוע עונש פסילה שהושת עליו על-ידי בית-המשפט לתעבורה בתל-אביב (ת.ד. 11362/03).


העובדות העומדות ברקע הדיון שבפנינו הן כדלקמן:

המערער הורשע - על-פי הודאתו - בבית-המשפט לתעבורה בתל-אביב בעבירה של אי מתן זכות קדימה להולך-רגל במעבר חציה, ובנהיגה בקלות-ראש, ונדון לשמונה חודשי פסילה בפועל, בניכוי פסילה מינהלית בת חודשיים; פסילה על-תנאי לתקופה של שישה חודשים ולקנס בסך 350 ש"ח.בית-המשפט לתעבורה עיכב את ביצוע העונש עד ליום 11.7.04.

על גזר-הדין של בית-המשפט לתעבורה, ערער המערער לבית-המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו. בד-בבד עם הגשת הערעור, הוגשה בקשה לעיכוב ביצוע גזר-הדין, עד לדיון והכרעה בערעור.ביום 22.7.04, דחה בית-המשפט המחוזי את הבקשה לעיכוב ביצוע גזר-הדין, בקובעו, כי "סיכויי הערעור אינם מן המשופרים." בית-המשפט המחוזי קבע, כי רשלנותו של המערער הינה בולטת ואין לייחס את האחריות לתאונה להתנהגותו של הולך-הרגל. כמו-כן, קבע בית-המשפט המחוזי, כי העונש שנגזר על המערער הולם את כלל נסיבות העניין, מבלי שבית-המשפט לתעבורה התעלם מהנתונים לקולא ולחומרה.מכאן הערעור שבפני.

טוען בא-כוח המערער, כי האינטרס הציבורי אינו מחייב אכיפה מיידית של עונש פסילה וכי לטענתו, אין מחלוקת, כי המערער אינו מסכן את הציבור בנהיגתו. כמו-כן, מדגיש בא-כוח המערער וטוען, כי מדובר בפסילה לתקופה של שישה חודשים, שהינה תקופה קצרה יחסית. עוד טוען בא-כוח המערער, כי קיים חשש כבד, כי הנזק שייגרם למערער, אם ירצה עונש פסילה שלא לצורך, יהא קשה ביותר עבורו ולמילוי משימותיו כחייל קרבי.מנגד, תומכת באת-כוח המשיבה (להלן: המדינה) בהחלטת בית-המשפט המחוזי ומבקשת לדחות את הערעור. לטענתה, מדובר בעבירה חמורה, שכן המערער פגע בהולך-רגל, אשר הספיק לחלוף על-פני מחצית מעבר החצייה עד שנפגע על-ידי רכבו של המערער. כמו-כן, לגישתה, אין סיכוי לקבלת הערעור בבית-המשפט המחוזי ומשכך אין מקום לעיכוב ביצוע העונש.לאחר ששמעתי את טענות באי-כוח הצדדים ולאחר שעיינתי בהחלטת בית-המשפט המחוזי, הגעתי לכלל מסקנה, כי בנסיבות המקרה, דין הערעור להידחות.אין מדובר בתאונה קלה. שכן נפגע הולך-רגל בעת שחלף על פני מעבר חציה עד שנפגע מרכבו של המערער. כמו-כן, בעת אירוע התאונה, החזיק המערער רישיון נהיגה תקופה של שנה אחת בלבד. מטעמים אלה, גם אני סבור – כפי שקבע בית-המשפט המחוזי – כי סיכויי קבלת הערעור הינם קלושים, ומשכך לא מצאתי מקום לעכב את ביצוע גזר-הדין.בא-כוח המערער יהא רשאי להגיש בקשה לבית-המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו, כי יעשה את כל הניתן להקדים את שמיעת הערעור בעניינו של המערער.אשר-על-כן, הערעור נדחה.


לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. עיכוב ביצוע מאסר

 2. עיכוב ביצוע עונש פסילה

 3. עיכוב ביצוע עונש

 4. עיכוב ביצוע החלטה

 5. עיכוב ביצוע פסק דין

 6. בקשה לעיכוב ביצוע פסק הדין

 7. עיכוב ביצוע חיוב כספי

 8. דחיית בקשת עיכוב ביצוע

 9. עיכוב ביצוע הוצאה לפועל

 10. בקשה לעיכוב ביצוע פסק דין

 11. עיכוב ביצוע פסק דין כספי

 12. חשש להיפרע - עיכוב ביצוע

 13. מאזן הנוחות עיכוב ביצוע

 14. עיכוב ביצוע פסק דין חלקי

 15. בקשה לעיכוב ביצוע גזר דין

 16. עיכוב ביצוע פסק דין פלילי

 17. עיכוב ביצוע פסק דין ערעור

 18. עיכוב ביצוע פסק דין בחיפה

 19. עיכוב ביצוע פסק דין נזיקין

 20. עיכוב ביצוע פסק דין - דחיה

 21. עיכוב ביצוע פסק דין - הלכה

 22. עיכוב ביצוע פסק דין תעבורה

 23. ערעור לעליון עיכוב ביצוע פסק דין

 24. בקשה לעיכוב ביצוע תשלום קנס

 25. עיכוב ביצוע חלקי של פסק דין

 26. עיכוב ביצוע עיקול זמני על מקרקעין

 27. עיכוב ביצוע החלטה של בית משפט מחוזי

 28. עיכוב ביצוע גזר דין עד להכרעה בערעור

 29. עיכוב ביצוע עד להערכה בפסק דין

 30. עיכוב ביצוע פסק דין - בית דין לשכירות

 31. עיכוב ביצוע פסק דין על דרך הפשרה

 32. עיכוב ביצוע סיכויי ערעור גבוהים

 33. עיכוב ביצוע פסק דין הקובע חיוב כספי

 34. עיכוב ביצוע פסק דין מועד הערעור קרוב

 35. עיכוב ביצוע פסק דין עד להכרעה בערעור

 36. פיטורים בהריון - עיכוב ביצוע פסק הדין

 37. עיכוב ביצוע פסק דין של בית המשפט המחוזי

 38. בקשת עיכוב ביצוע פסק דין שהתקבלה באופן חלקי

 39. עיכוב ביצוע פסק דין של בית הדין האזורי לעבודה בחיפה

 40. עיכוב ביצוע פסק דין בכפוף להפקדת הסכום הפסוק

 41. בקשה לעיכוב ביצוע פסק דין של בית הדין האזורי בבאר שבע

 42. עיכוב ביצוע פסק דין בית המשפט המחוזי בתל אביב יפו

 43. עיכוב ביצוע פסק דין - קושי להחזיר את המצב לקדמותו

 44. בקשה לעיכוב ביצוע פסק דין של בית הדין האזורי בבאר שבע

 45. בקשה לעיכוב ביצוע פסק דין בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב

 46. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון