חציית צומת במהירות בלתי סבירה


החלטה

בפניי ערר על החלטת בית המשפט המחוזי בבאר-שבע (השופט ח' עמר) מיום 14.12.03, אשר דחה את עררו של העורר כנגד החלטת בית המשפט לתעבורה באשדוד (השופט ח' חדש), מיום 31.10.03, לפסול את העורר מלהחזיק רישיון נהיגה עד תום ההליכים המשפטיים נגדו ולתקופה שלא תעלה על 6 חודשים.על-פי כתב האישום המתוקן, ביום 27.8.03, לקראת שעת חצות, נהג העורר בדרך עירונית במשאית קירור שברשותו. כתב האישום מייחס לעורר חציית צומת מרומזר ומואר במהירות בלתי סבירה בהתחשב בנסיבות ובתנאי הדרך, מבלי שנתן דעתו לשני הולכי רגל אשר הלכו באותה העת בסמוך למעבר החצייה שבצומת, כאשר אחד מהם דוחף עגלת קניות עמוסה. העורר פגע בהולכי הרגל ובעגלת הקניות. כתוצאה מהתאונה נהדפו הולכי הרגל אל הכביש, נחבלו חבלות קשות ופונו ממקום התאונה כשהם מחוסרי הכרה ומונשמים. על-פי האמור בכתב האישום, השניים נותחו ואושפזו לתקופה ממושכת. העורר לא עצר במקום התאונה או במקום סמוך בכדי לעמוד על תוצאותיה, ועזב את המקום מבלי להושיט עזרה לנפגעים. כתוצאה מן התאונה, ניזוקו פנס קדמי ופנס איתות של הרכב. העורר, בסמוך לאחר התאונה, הזמין חלקים אלו ממוסך באשדוד, בכדי לתקן את הנזק שנגרם לרכבו. הוא נתפס כאשר הגיע אל המוסך על-מנת לקחת את החלקים שהזמין. במעשה זה, כך נטען, עשה דבר בכוונה למנוע או להכשיל הליך שיפוטי או להביא לידי עיוות דין.ביום 28.8.03 נפסל מנהלית רישיון הנהיגה של העורר למשך 60 ימים, בשל חשד לנהיגה רשלנית, גרימת חבלה של ממש והפקרה לאחר פגיעה.לבית המשפט לתעבורה באשדוד, הוגשה בקשה לפסול את המשיב מלהחזיק ברישיון נהיגה עד לתום ההליכים המשפטיים ואף מעבר ל – 6 חודשים. בית המשפט קיבל את הבקשה בחלקה, במובן זה שקבע כי העורר אכן ייפסל מלהחזיק ברישיון נהיגה עד לסיום ההליכים המשפטיים נגדו, אך לתקופה שלא תעלה על 6 חודשים. בית המשפט לתעבורה קבע כי קיימות ראיות לכאורה שיש בהן לבסס הרשעה של המשיב בעבירות של גרימת נזק לרכוש ולאדם, נהיגה ברשלנות, גרימת חבלה של ממש, הפקרה לאחר פגיעה וניסיון לשבש הליכי חקירה. בית המשפט תמך החלטתו בממצאי בוחן התנועה לפיהם ניתן היה להבחין בהולכי הרגל ממרחק של כ - 40 מטרים ובמהירות של 40 קמ"ש (המהירות לה טען העורר עובר לתאונה) ואף במהירות של 50 קמ"ש ניתן היה למנוע את התאונה, אם היה העורר נוקט אמצעי זהירות סבירים. על-פי הממצאים, אזור התאונה היה מואר דיו, ומכל מקום, היה באורות הרכב כדי לסייע בתאורת הכביש. כן ביסס בית המשפט לתעבורה החלטתו בעדות העורר עצמו לפיה שמע רעש בעת הפגיעה ואף הבחין בניצוץ של אש, אך בכל זאת לא עצר על-מנת לבדוק את שאירע. בית המשפט קבע כי גם אם תתקבל גרסתו של העורר, לפיה עצר כ – 100 מטרים ממקום התאונה על-מנת לבדוק את הנזק שנגרם לרכב, הרי שמאותה הנקודה יכול היה להבחין בפצועים ולחזור להגיש להם עזרה. עוד ציין בית המשפט כי על הרכב נותרו כתמי דם, שגם אם לא ניתן היה להבחין בהם בשעת לילה, בוודאי יכול היה העורר להבחין בהם בבוקר שלמחרת התאונה ולפנות למשטרה. לבסוף סיכם בית המשפט כי נהיגתו הרשלנית של העורר והתנהגותו המפקירה לאחר התאונה, עלולה לסכן את בטחון המשתמשים בדרך ואת ציבור הולכי הרגל. בהחלטתו לפסול את העורר מלהחזיק ברישיון נהיגה לתקופה שלא תעלה על 6 חודשים (בהנחה שההליכים לא יימשכו מעבר לתקופה זו), התחשב בית המשפט לתעבורה בכך שהעורר הנו עצמאי, בעל קו חלוקת גלידות, אשר רישיון הנהיגה נחוץ לו לשם פרנסתו.בית המשפט המחוזי, אשר דן בערר שהגיש העורר על החלטת בית המשפט לתעבורה, לא מצא עילה להתערב בממצאים ובמסקנות לכאורה, אותן קבע בית המשפט לתעבורה בהחלטתו, כעולים מחומר החקירה שהונח לפניו. זאת, הן לעניין אופן הנהיגה הרשלני של העורר והן לעניין הפקרת הפצועים במקום התאונה. בית המשפט המחוזי לא מצא גם להתערב במסקנת בית המשפט לתעבורה לפיה קמה עילה לפסילת העורר מלהחזיק ברישיון נהיגה, לאור מסוכנותו לציבור המשתמשים בדרך. מסקנה זו תמך בית משפט קמא, בין היתר, בעברו התעבורתי של העורר, אשר כולל מספר לא מבוטל של עבירות שהינן בעלות אופי רשלני - גם במישור הבטיחותי - ואשר מצביעות על סיכונים מובהקים וברמה גבוהה לביטחון המשתמשים בדרך. לאחר כל זאת, דחה בית משפט קמא את הערר והמליץ כי בית המשפט לתעבורה יעשה מאמץ לסיים את פרשת ההוכחות, בכללותה, במהלך תקופת הפסילה.בפניי חוזר בא-כוח העורר על הטענות אותן טען בפני הערכאות הקודמות. לא ראיתי מקום להתערב בהחלטת בית המשפט לתעבורה, שכן זו מנומקת ומעוגנת בחומר הראיות, ולא נפל בה כל פגם המצדיק התערבות בית משפט זה. לכך יש להוסיף כי במהלך הדיון בפניי התברר כי בית המשפט לתעבורה קבע שלוש ישיבות לשמיעת הוכחות ולסיום התיק בתאריכים 10.1.04, 10.2.04 ו – 24.2.04. המועד הראשון שנקבע בוטל לבקשת בא-כוח העורר. נראה כי ניתן לסיים המשפט במועדים האמורים, אם הצדדים ועדיהם יתייצבו במועדים אלה.אשר על-כן, דין הערר להידחות.


לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מהירות נסיעה

 2. אמינות מד מהירות

 3. בדיקת ממל''ז

 4. עבר נקי במשך 20 שנה

 5. מד מהירות לייזר - ממל"ז

 6. מכשיר הדבורה - כיול

 7. נהיגה במהירות של 130 קמ"ש

 8. אמינות הבדיקה של הממל''ז

 9. מהירות מופרזת בשכרות

 10. מהירות של 50% מעל המותר

 11. מהירות מופרזת בכביש 6

 12. נסיעה במהירות של 79 קמ''ש

 13. חישוב מהירות לפי סימני בלימה

 14. נסיעה במהירות 105 קמ''ש

 15. חציית צומת במהירות בלתי סבירה

 16. זיכוי על נהיגה במהירות מופרזת

 17. ממל''ז - ערעור על הרשעה

 18. מהירות מופרזת - חבר כנסת

 19. מכשיר מדידה לייזר - האם אמין ?

 20. רכב אביר - מהירות מופרזת

 21. ערעור על ממצאי מהירות בוחן תנועה

 22. נסיעה במהירות מעל 150 קמ''ש

 23. נהיגה במהירות מופרזת - עבר נקי

 24. מהירות 73 קמ''ש בדרך עירונית

 25. מהירות כפולה מהמהירות המותרת

 26. נהיגה בדרך עירונית במהירות 90 קמ"ש

 27. נהיגה בעקומה במהירות גבוהה מדי

 28. עבירות של מהירות החורגות מהמותר

 29. נהיגה במהירות מופרזת בנתיבי איילון

 30. נסיעה במהירות 70 קמ"ש בדרך עירונית

 31. נהיגה במהירות 45 קמ''ש מעל המותר

 32. נסיעה במהירות 90 בדרך עירונית

 33. ערעור על זיכוי - מהירות מופרזת

 34. הקשר בין מהירות לבין תאונות דרכים

 35. נהיגה במהירות של 95 קמ"ש בדרך עירונית

 36. חריגה של 33 קמ''ש מהמהירות המותרת

 37. מד מהירות לייזר - מהירות מופרזת

 38. חריגה של 28 קמ''ש מהמהירות המותרת

 39. חוסר אמינותו של מכשיר מד מהירות לייזר

 40. מהירות מופרזת בכביש בין עירוני

 41. נהיגה במהירות 86 קמ''ש בדרך עירונית

 42. נסיעה מהירות 115 קמ"ש בדרך בין עירונית

 43. ביטול כתב אישום – נהיגה במהירות מופרזת

 44. נהיגה 47 קמ"ש מעל המהירות המירבית המותרת

 45. סטייה מהנתיב הנגדי - מהירות מופרזת

 46. דחיית ערעור על נהיגה במהירות מופרזת

 47. זיכוי בגין אי אמינות ממל"ז - מהירות לייזר

 48. נהיגה במהירות 148 קמ''ש במקום 90 קמ''ש

 49. נהיגה בדרך עירונית במהירות של 92 קמ''ש

 50. מהירות שמונים וחמישה קמ''ש בדרך עירונית

 51. אמינות מכשיר מד הלייזר – עבירת מהירות מופרזת

 52. נהיגה במהירות העולה על המותר בבית דין צבאי

 53. דרך עירונית או בין עירונית - מהירות מופרזת

 54. נהיגה במהירות בלתי סבירה - תקנה 51 לתקנות התעבורה

 55. נהיגה במהירות עולה על המותר 167 קמ"ש במקום 80 קמ"ש

 56. צילום נהיגה במהירות מופרזת – זיכוי בגלל פגם בצילום

 57. נהיגה במהירות 120 קמ"ש במקום המהירות המותרת 100 קמ"ש

 58. נהיגה במהירות 167 קמ"ש במקום מהירות מותרת של 90 קמ"ש

 59. נהיגה בדרך לא עירונית בה מותרת מהירות 90 קמ"ש במהירות 175 קמ"ש

 60. רכב הגיח מאחור במהירות ובחוסר זהירות ופגע בעוצמה ברכב מאחור

 61. מרצדס הגיעה במהירות ולא הצליחה לבלום בזמן ולכן פגעה בטויוטה מאחור

 62. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון