נסיעה במהירות 70 קמ"ש בדרך עירונית


החלטה

1. נגד המבקש הוגש כתב-אישום על כך שנהג ביום 28.6.2000 במהירות של 70 קמ"ש בדרך עירונית שהמהירות המירבית המותרת בה היא 50 קמ"ש, בניגוד לתקנה 54(א) לתקנות התעבורה, התשכ"א-1961. מדידת המהירות במקרה זה בוצעה באמצעות הממל"ז - מכשיר מדידה לייזר, המשמש את משטרת ישראל למדידת מהירות נסיעתם של כלי רכב. המבקש כפר בעובדות כתב-האישום והעלה טענות שונות להגנתו, וביניהן טענות כנגד אמינותו של הממל"ז בכלל וכנגד הפעלתו במקרה שלו בפרט.


בית-המשפט לתעבורה בחיפה (כבוד השופט ש' יציב) קבע כי השוטר שהפעיל את הממל"ז הוסמך להפעלת המכשיר וכי על-פי הרישום ביומן ההפעלה וכן על-פי עדותו של השוטר עצמו, וידא את תקינותו של המכשיר לפני שביצע את המדידה. עוד קבע בית-המשפט, בהסתמך על הראיות הנ"ל, כי בעת המדידה, עמד השוטר המפעיל בנתיב הימני של הכביש כשפניו אל התנועה, במרחק של 135.5 מטרים מרכבו של המבקש, ולאורך כל המדידה היה בין השוטר ובין הרכב קו ראייה רצוף ונקי מהפרעות. על יסוד כל אלה, הגיע בית-המשפט לכלל מסקנה כי הממל"ז היה תקין והופעל על-ידי מפעיל מיומן, על-פי כל כללי ההפעלה. לעניין אמינות הממל"ז, ציין בית-המשפט כי המכשיר נמצא אמין בשורה ארוכה של פסקי-דין. סופו של דבר, בית-המשפט לתעבורה הרשיע את המבקש בעבירה של נהיגה במהירות מופרזת וגזר עליו קנס בסך 250 ₪.


2. המבקש ערער לבית-המשפט המחוזי בחיפה על הרשעתו ועל העונש שהוטל עליו. בית-המשפט המחוזי (כבוד השופט א' שיף) דחה את הערעור בקובעו כי הכרעת-דינו של בית-המשפט לתעבורה מקובלת עליו וכי אין הצדקה להקלה בעונש.


3. המבקש עותר למתן רשות ערעור על פסק-דינו של בית-המשפט המחוזי וטוען כי כבר ניתנה רשות ערעור בשני מקרים אחרים בהם עלתה שאלת אמינותו של הממל"ז. אכן, בעת שהוגשה בקשת רשות הערעור שבכאן, הייתה הסוגיה המועלית בה תלויה ועומדת בפני בית-משפט זה ולפיכך, הוריתי על עיכוב הדיון בבקשה עד להכרעה באותם תיקים. ביום 11.10.2003 ניתן פסק-הדין בע"פ 4682/01 גבריאל לוי ואח' נ' מדינת ישראל (טרם פורסם) ובו נקבע כי:


הממל"ז הנו מכשיר מדידה אמין ומדויק בכפוף להפעלתו על ידי מפעיל מיומן, על פי הנחיות היצרן, ולאחר ביצוען של הבדיקות השגרתיות בטרם ההפעלה. בהתקיים כל אלה, הנתונים שמפיק הממל"ז על מהירותו של רכב-מטרה כשרים להתקבל ולשמש כראייה בבית המשפט, וניתן לבסס עליהם את הרשעתו של נאשם גם אם אותם נתונים מהווים ראייה יחידה נגדו, ובלבד שהמדידה בוצעה על פי הנחיות אלו:
א) בטווחים שמעל 300 מטרים יופעל הממל"ז

מעל חצובה בלבד.
ב) בטווחים שמעל 300 מטרים ישתמש המפעיל

בעדשה מגדילה ומקרבת.
ג) כאמור בסעיף 18 של פסק הדין, מכל תוצאת

מהירות הנמדדת על ידי הממל"ז יופחתו 5 קמ"ש בגין סטיית-הדיוק של המכשיר.


4. במקרה שלפנינו, הוכחו תקינות המכשיר ותקינות הפעלתו כנדרש, וגם לאחר הפחתת 5 קמ"ש ממהירות רכבו של המבקש, כפי שנמדדה על-ידי הממל"ז, ניתן להרשיעו בעבירה של נהיגה במהירות מופרזת.


לאור כל האמור לעיל, הבקשה נדחית.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מהירות נסיעה

 2. אמינות מד מהירות

 3. בדיקת ממל''ז

 4. עבר נקי במשך 20 שנה

 5. מד מהירות לייזר - ממל"ז

 6. מכשיר הדבורה - כיול

 7. נהיגה במהירות של 130 קמ"ש

 8. אמינות הבדיקה של הממל''ז

 9. מהירות מופרזת בשכרות

 10. מהירות של 50% מעל המותר

 11. מהירות מופרזת בכביש 6

 12. נסיעה במהירות של 79 קמ''ש

 13. חישוב מהירות לפי סימני בלימה

 14. נסיעה במהירות 105 קמ''ש

 15. חציית צומת במהירות בלתי סבירה

 16. זיכוי על נהיגה במהירות מופרזת

 17. ממל''ז - ערעור על הרשעה

 18. מהירות מופרזת - חבר כנסת

 19. מכשיר מדידה לייזר - האם אמין ?

 20. רכב אביר - מהירות מופרזת

 21. ערעור על ממצאי מהירות בוחן תנועה

 22. נסיעה במהירות מעל 150 קמ''ש

 23. נהיגה במהירות מופרזת - עבר נקי

 24. מהירות 73 קמ''ש בדרך עירונית

 25. מהירות כפולה מהמהירות המותרת

 26. נהיגה בדרך עירונית במהירות 90 קמ"ש

 27. נהיגה בעקומה במהירות גבוהה מדי

 28. עבירות של מהירות החורגות מהמותר

 29. נהיגה במהירות מופרזת בנתיבי איילון

 30. נסיעה במהירות 70 קמ"ש בדרך עירונית

 31. נהיגה במהירות 45 קמ''ש מעל המותר

 32. נסיעה במהירות 90 בדרך עירונית

 33. ערעור על זיכוי - מהירות מופרזת

 34. הקשר בין מהירות לבין תאונות דרכים

 35. נהיגה במהירות של 95 קמ"ש בדרך עירונית

 36. חריגה של 33 קמ''ש מהמהירות המותרת

 37. מד מהירות לייזר - מהירות מופרזת

 38. חריגה של 28 קמ''ש מהמהירות המותרת

 39. חוסר אמינותו של מכשיר מד מהירות לייזר

 40. מהירות מופרזת בכביש בין עירוני

 41. נהיגה במהירות 86 קמ''ש בדרך עירונית

 42. נסיעה מהירות 115 קמ"ש בדרך בין עירונית

 43. ביטול כתב אישום – נהיגה במהירות מופרזת

 44. נהיגה 47 קמ"ש מעל המהירות המירבית המותרת

 45. סטייה מהנתיב הנגדי - מהירות מופרזת

 46. דחיית ערעור על נהיגה במהירות מופרזת

 47. זיכוי בגין אי אמינות ממל"ז - מהירות לייזר

 48. נהיגה במהירות 148 קמ''ש במקום 90 קמ''ש

 49. נהיגה בדרך עירונית במהירות של 92 קמ''ש

 50. מהירות שמונים וחמישה קמ''ש בדרך עירונית

 51. אמינות מכשיר מד הלייזר – עבירת מהירות מופרזת

 52. נהיגה במהירות העולה על המותר בבית דין צבאי

 53. דרך עירונית או בין עירונית - מהירות מופרזת

 54. נהיגה במהירות בלתי סבירה - תקנה 51 לתקנות התעבורה

 55. נהיגה במהירות עולה על המותר 167 קמ"ש במקום 80 קמ"ש

 56. צילום נהיגה במהירות מופרזת – זיכוי בגלל פגם בצילום

 57. נהיגה במהירות 120 קמ"ש במקום המהירות המותרת 100 קמ"ש

 58. נהיגה במהירות 167 קמ"ש במקום מהירות מותרת של 90 קמ"ש

 59. נהיגה בדרך לא עירונית בה מותרת מהירות 90 קמ"ש במהירות 175 קמ"ש

 60. רכב הגיח מאחור במהירות ובחוסר זהירות ופגע בעוצמה ברכב מאחור

 61. מרצדס הגיעה במהירות ולא הצליחה לבלום בזמן ולכן פגעה בטויוטה מאחור

 62. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון