200 מיליגרם אלכוהול בדם


גזר הדין

1. הנאשם בתיק זה הורשע עפ"י הודאתו במסגרת הסדר טיעון בעבירות של נהיגה בזמן פסילה, נהיגה ללא רשיון נהיגה תקף, נהיגה בשיכרות ונהיגה ללא ביטוח תקף.


2. מדובר בנאשם שמעולם לא הוציא רשיון נהיגה.


3. כמות האלכוהול אשר נמצאה בדמו של הנאשם הייתה 200 מיליגרם אלכוהול לכל 100 מיליליטר של דם, דהיינו פי ארבע מהכמות המותרת.


4. העונש אליו הגיעו הצדדים כולל מרכיבים של מאסר בפועל ומאסר מותנה, בעוד שלגבי פסילה בפועל וקנס כספי, הושאר העניין לשיקול דעתו של בית המשפט והצדדים טענו בכגון דא, טיעונים חופשיים.


5. כאמור, הנאשם לא הוציא מעולם רשיון נהיגה כחוק אך זה לא מנע ממנו לנהוג ברכב ולצבור לחובתו עבירות תעבורה, החל משנת 1994 ועד היום.


בעברו של הנאשם הרשעות בעבירות של נהיגה ללא רשיון נהיגה, נהיגה בזמן פסילה, נהיגה ללא רשיון רכב תקף וביטוח ונהיגה בקלות ראש שגרמה לחבלה של ממש.
6. על הנאשם הוטלו בגין ההרשעות הנ"ל עונשים חמורים של פסילה לתקופות ממושכות וגם מאסר על תנאי אולם הדבר לא הרתיע אותו מלחזור ולנהוג ברכב.


יצויין, כי הרשעתו האחרונה של הנאשם הייתה בגין הפקרה לאחר פגיעה.


7. בית המשפט סבור כי מקומו של נאשם זה הינו מאחורי סורג ובריח לתקופה ממושכת וכי גם לאחר שישוחרר ממאסרו ראוי שיורחק מהכבישים לתקופה ממושכת עוד יותר.


8. לאחר ששקלתי את מכלול השיקולים בתיק זה, אני גוזר על הנאשם את העונשים שלהלן:


אני דן את הנאשם למאסר בפועל לתקופה של 16 חודשים.
מאסר זה ייחשב מיום מעצרו, דהיינו מיום 27.11.2004.


אני מפעיל את מאסר שעל תנאי של 8 חודשים שהוטל על הנאשם בבית המשפט

לתעבורה עכו בתיק תד מס' 10942/02 וזאת בחופף למאסר בפועל שהוטל עליו

כאמור לעיל.


אני דן את הנאשם למאסר על תנאי לתקופה של 16 חודשים. הנאשם לא ישא בעונש זה אלא אם בתוך תקופה של 3 שנים יעבור את אחת העבירות שלהלן ויורשע בגינה.
ואלה העבירות: עבירה של נהיגה בעת פסילה לפי סעיף 67 לפקודת התעבורה (נוסח חדש)

תשכ"א - 1961 (להלן: "פקודת התעבורה"), או עבירה של נהיגה בעת שכרות לפי סעיף 62

(3) לפקודת התעבורה או עבירה של נהיגה תחת השפעת משקאות משכרים בניגוד לתקנה

26 (2) לתקנות התעבורה, תשכ"א - 1961 (להלן: "תקנות התעבורה"), או עבירה של

סירוב להיבדק או למסור דוגמת דם לבדיקה, לפי תקנה 169 ו (א) לתקנות התעבורה או

עבירה של נהיגה ללא רשיון נהיגה תקף.


אני פוסל את הנאשם מקבל או מהחזיק רישיון נהיגה לתקופה של 18 שנה בפועל וזאת במצטבר לכל פסילה אחרת.


אני דן את הנאשם לתשלום קנס בסך 1,500 ש"ח או 3 חודשי מאסר.


שקלתי את טיעוני בא כוחו המלומד של הנאשם אך לא ראיתי לפטור אותו מקנס כספי.
כמו כן, לא ראיתי לנכון להסתפק בתקופת פסילה קצרה יותר.


הקנס ישולם תוך 90 יום מיום שיחרורו מהמאסר.


מודעת זכות ערעור תוך 45 יום.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק אלכוהול

 2. נהיגה עם אלכוהול

 3. בדיקת אלכוהול בדם

 4. 200 מיליגרם אלכוהול בדם

 5. חוק איסור שתיית אלכוהול

 6. ריח אלכוהול - שכרות

 7. תקנות אלכוהול ונהיגה

 8. סירוב לבדיקת אלכוהול

 9. פקודת המשקאות המשכרים

 10. 290 מיקרוגרם אלכוהול

 11. כמות אלכוהול מותרת בדם

 12. עונש על מכירת אלכוהול לקטין

 13. כמות אלכוהול פי שלוש מהמותר

 14. הצעת חוק איסור מכירת אלכוהול

 15. הצעת חוק איסור פרסום אלכוהול

 16. סירוב לבדיקת אלכוהול - שלילה

 17. הצעת חוק הגבלת פרסום אלכוהול

 18. בדיקת אלכוהול ביציאה ממועדון

 19. נהיגה תחת השפעת אלכוהול ענישה

 20. אחוז אלכוהול 595 מ"ג - נהיגה בשכרות

 21. תאונת דרכים - אחוז אלכוהול גבוה בדם

 22. ערעור על הרשעה בנהיגה עם אלכוהול

 23. סירוב לעשות בדיקת אלכוהול - תקנה 169 ו' (א)

 24. הצעת חוק איסור מכירת אלכוהול בתחנות דלק

 25. האם סירוב להיבדק בבדיקת אלכוהול יכול להוות עבירה

 26. ריכוז האלכוהול בליטר אחד של אויר נשוף 495 מק"ג

 27. ריכוז אלכוהול של 495 מק"ג בליטר אויר נשוף בבדיקת נשיפה

 28. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון