ערעור על ממצאי מהירות בוחן תנועה


פסק דין

ערעור על ממצאי מהירות בוחן תנועה

1. ביום 5.7.01 בשעות הבוקר נהג המערער את רכבו מכיוון אשדוד לתל-אביב.
בהגיעו לעקומה חדה, סטה עם רכבו לימין הדרך והתנגש במעקה הבטיחות.
כתוצאה מכך נחבל המערער בגופו ונזקק לטיפול רפואי ומכוניתו ניזוקה.


בכתב האישום שהוגש נגדו, הואשם המערער בגרימת אותה התאונה, בנהיגה ברשלנות, באי האטה ובנהיגה במהירות מופרזת [עבירות לפי תקנות 21 (ב)(2); 51, 52 (4) לתקנות התעבורה; ולפי סעיפים 62 (2) + 38 (2) לפקודת התעבורה].


בבימ"ש קמא כפר הנאשם במיוחס לו ולאחר שמיעת הראיות הרשיעו ביהמ"ש בביצוע המעשים והעבירות הנ"ל וגזר את דינו ל-3 חודשי פסילת רשיון, קנס בסך 1500 ₪ ול-3 חודשי פסילה על תנאי.


ערעור זה שבפני הוגש כנגד הכרעת הדין ולחלופין כנגד גזר הדין.


עיקר הטענות כנגד ההרשעה מתמקדות בכך שלא הובאו בפני ביהמ"ש מימצאים אובייקטיביים של בוחן תנועה לעניין מימצאי מהירות הנהיגה עובר לתאונה, ולעניין טענת המערער כי הכביש היה רטוב אותה שעה מטל.


בהעדר ראיות שכאלה, כך טוען הסנגור, לא ניתן היה לשלול גירסת המערער כי התאונה קרתה עקב הרטיבות שעל הכביש והחלקת הרכב כתוצאה מאותה רטיבות וכתוצאה מסימני הצבע שעל הכביש.
2. בימ"ש קמא ביסס מימצאיו המרשיעים על סמך הראיות והעדויות שהובאו לפניו, מהן עולה כי המערער לא האט מהירותו בכניסתו לאותה העקומה, כי הכיר את אותו הכביש ואותה העקומה מנסיעותיו הקודמות שם, ומעצם העובדה כי המערער הוא שגרם להתרחשות אותה התאונה בדרך בה נהג את מכוניתו מבלי שהשכיל לנקוט אמצעי זהירות ונהיגה נאותים שיהיה בהם להביא למניעתה.


לא מצאתי עילה להתערב במימצאים עובדתיים אלה שקבע בימ"ש קמא.


זאת ועוד. טענת המערער כי התאונה נגרמה בשל הטל שהרטיב את הכביש, לא זו בלבד שאין בה להסיר את אחריותו כנהג רכב אלא דווקא לדרוש הגברת זהירות מצידו.
טל, גשם, וכביש רטוב כתוצאה מהם, הינם גורמים שכל נוהג סביר ברכב חייב להביאם בכלל שיקוליו בעת נהיגתו במכונית, ובראש וראשונה סכנת ההחלקה הצפוייה מהם.


הטענה כי כביש רטוב מהווה גורם המסיר אחריותו של נהג המחליק ברכבו כתוצאה מכך בעקומה, בפניה או בבלימה – אינה ראוייה ויש לדחותה מכל וכל.


גשם, טל וכביש רטוב מהווים גורמים הדורשים הגברת אמצעי הזהירות של הנוהג ברכב ונשיאתו באחריות הנודעת לאי נקיטה באמצעים שכאלה.


3. זאת ועוד. נסיבות התרחשות התאונה, נשוא ערעור זה, מתיישבות בעליל עם ההנחה המתבקשת כי תאונה זו נגרמה כתוצאה מנהיגה בלתי זהירה וכניסה רשלנית של המערער ברכבו לתוך אותה עקומה חדה שמכיוון נסיעתו.


בדין דחה בימ"ש קמא את ההסברים "החלופיים" שהציע המערער לקרות אותה התאונה כבלתי סבירים בעליל.


מכאן, כי דין הערעור על ההרשעה להדחות.


אשר לערעור המכוון כנגד מידת העונש – לא מצאתי עילה כלשהי להתערב בעונש כפי שהוטל בגזר הדין.


בימ"ש קמא השית על המערער את עונש הפסילה לתקופה המינימלית הקבוע לצידן של העבירות בהן הורשע – ולטעמי הקל בכך בדינו בצורה ממשית.


4. סוף דבר – הערעור נדחה.


המערער יפקיד רשיונו, כקבוע בתקנות, תוך 24 שעות מקבלת פסק דין זה.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מהירות נסיעה

 2. אמינות מד מהירות

 3. בדיקת ממל''ז

 4. עבר נקי במשך 20 שנה

 5. מד מהירות לייזר - ממל"ז

 6. מכשיר הדבורה - כיול

 7. נהיגה במהירות של 130 קמ"ש

 8. אמינות הבדיקה של הממל''ז

 9. מהירות מופרזת בשכרות

 10. מהירות של 50% מעל המותר

 11. מהירות מופרזת בכביש 6

 12. נסיעה במהירות של 79 קמ''ש

 13. חישוב מהירות לפי סימני בלימה

 14. נסיעה במהירות 105 קמ''ש

 15. חציית צומת במהירות בלתי סבירה

 16. זיכוי על נהיגה במהירות מופרזת

 17. ממל''ז - ערעור על הרשעה

 18. מהירות מופרזת - חבר כנסת

 19. מכשיר מדידה לייזר - האם אמין ?

 20. רכב אביר - מהירות מופרזת

 21. ערעור על ממצאי מהירות בוחן תנועה

 22. נסיעה במהירות מעל 150 קמ''ש

 23. נהיגה במהירות מופרזת - עבר נקי

 24. מהירות 73 קמ''ש בדרך עירונית

 25. מהירות כפולה מהמהירות המותרת

 26. נהיגה בדרך עירונית במהירות 90 קמ"ש

 27. נהיגה בעקומה במהירות גבוהה מדי

 28. עבירות של מהירות החורגות מהמותר

 29. נהיגה במהירות מופרזת בנתיבי איילון

 30. נסיעה במהירות 70 קמ"ש בדרך עירונית

 31. נהיגה במהירות 45 קמ''ש מעל המותר

 32. נסיעה במהירות 90 בדרך עירונית

 33. ערעור על זיכוי - מהירות מופרזת

 34. הקשר בין מהירות לבין תאונות דרכים

 35. נהיגה במהירות של 95 קמ"ש בדרך עירונית

 36. חריגה של 33 קמ''ש מהמהירות המותרת

 37. מד מהירות לייזר - מהירות מופרזת

 38. חריגה של 28 קמ''ש מהמהירות המותרת

 39. חוסר אמינותו של מכשיר מד מהירות לייזר

 40. מהירות מופרזת בכביש בין עירוני

 41. נהיגה במהירות 86 קמ''ש בדרך עירונית

 42. נסיעה מהירות 115 קמ"ש בדרך בין עירונית

 43. ביטול כתב אישום – נהיגה במהירות מופרזת

 44. נהיגה 47 קמ"ש מעל המהירות המירבית המותרת

 45. סטייה מהנתיב הנגדי - מהירות מופרזת

 46. דחיית ערעור על נהיגה במהירות מופרזת

 47. זיכוי בגין אי אמינות ממל"ז - מהירות לייזר

 48. נהיגה במהירות 148 קמ''ש במקום 90 קמ''ש

 49. נהיגה בדרך עירונית במהירות של 92 קמ''ש

 50. מהירות שמונים וחמישה קמ''ש בדרך עירונית

 51. אמינות מכשיר מד הלייזר – עבירת מהירות מופרזת

 52. נהיגה במהירות העולה על המותר בבית דין צבאי

 53. דרך עירונית או בין עירונית - מהירות מופרזת

 54. נהיגה במהירות בלתי סבירה - תקנה 51 לתקנות התעבורה

 55. נהיגה במהירות עולה על המותר 167 קמ"ש במקום 80 קמ"ש

 56. צילום נהיגה במהירות מופרזת – זיכוי בגלל פגם בצילום

 57. נהיגה במהירות 120 קמ"ש במקום המהירות המותרת 100 קמ"ש

 58. נהיגה במהירות 167 קמ"ש במקום מהירות מותרת של 90 קמ"ש

 59. נהיגה בדרך לא עירונית בה מותרת מהירות 90 קמ"ש במהירות 175 קמ"ש

 60. רכב הגיח מאחור במהירות ובחוסר זהירות ופגע בעוצמה ברכב מאחור

 61. מרצדס הגיעה במהירות ולא הצליחה לבלום בזמן ולכן פגעה בטויוטה מאחור

 62. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון