אופנוע ים מהירות מופרזת – כתב אישום


הכרעת דין

1. הנאשם הואשם כי ביום 27.7.02, סמוך לשעה 15:15, בחוף הדקלים בבת ים, השיט אופנוע ים, מס' 53702, בתחום 300 מ' מנקודת שפל המים, במהירות העולה על המותר.


2. תקנה 68 לתקנות הנמלים (בטיחות שיט), התשמ"ג - 1982 שכותרתה "הגבלות שיט במקום רחצה מוכרז ובאזור אחר" קובעת:


"(א) לא ישיט אדם כלי שיט במקום שהוכרז כמקום רחצה מוכרז בצו... וכן באזור של 50 מ' לאורך החוף מקצה כל גבול של מקום כאמור, בתחום של 300 מ' מנקודת שפל המים.


(ב) בכל מקום אחר מן האמור בתקנת משנה (א) לא ישיט אדם כלי שיט המונע בכוח מנוע בתחום של 300 מ' מנקודת שפל המים, זולת לצורך מעבר אל מעבר לתחום האמור, ובלבד שמהירות כלי השיט במעבר כאמור לא תעלה על חמישה קשרים..."3. אין חולק שהנאשם השיט אופנוע ים במקום ובמועד הנ"ל בתחום 300 מ' מנקודת שפל המים.


4. גדר המחלוקת האם עשה כן לצורך מעבר, כאשר מהירות האופנוע אינה עולה על 5 קשרים.


5. עד התביעה, צוער יובל משולם, מיחידת שיטור ימי ת"א, העיד כי הבחין באופנוע משתולל בקרבת החוף.


"הבחנתי בו משתולל, כאשר מבצע פניות חדות ותמרונים בקרבת החוף, להערכתי כ- 30 מ' מהחוף" (עמ' 3 ש' 12 - 13).


מהירותו נעה בין 10 ל - 15 קשרים.


"לפי הנסיון שלי והשובל של האופנוע, אני יכול להעריך מהירות" (עמ' 4 ש' 3; עמ' 5 ש' 6 - 9).


6. הנאשם העיד שהאופנוע היה חדש, בהרצה, שהשיט אותו במהירות איטית, מחוץ לתחום 300 המטרים, וכשהחלו רעשים לא תקינים חזר לחוף ונעצר ע"י שוטר, אשר ביקש לבדוק את רשיונותיו.


השוטר, כך לדבריו, בדק את הרשיונות, אמר שהכל תקין ושחרר אותו, מבלי שציין בפניו את מהות העבירה המיוחסת, וזאת בניגוד לעדות השוטר.


לא הוצג מסמך המאשר את מועד רכישת האופנוע.
אשר למהירות השיט אישר:


"הכלי שלי מסוגל להגיע ליותר מ- 5 קשר גם בהרצה אבל עדיף שלא להגיע איתו" (עמ' 6 ש' 7).


הוא נמנע מלנקוב במהירות בה שט, אך טען שמהירותו היתה איטית.


7. דא עקא ודברים שונים כתב בבקשה להשפט שלא בפניו, אשר התקבלה ביום 7.7.03.


בבקשה ציין שהאופנוע היה בהרצה ולכן אסור היה לו להשיטו במהירות העולה על 5 קשר, על מנת לא לגרום נזק למנוע.


עוד ציין שמכיוון שהאופנוע היה בהרצה, ולא היה מוכר לו, לא רצה להתרחק מהחוף, והשיטו בתחום 300 המטרים, במהירות שאינה עולה על 5 קשר, ואף ציין זאת בפני השוטר.


8. דברים אלו מקעקעים את עדותו ותומכים בעדות עד התביעה.


הוא השיט את האופנוע, כך עפ"י דבריו בבקשה, בתחום 300 המטרים, קרי, שלא לצורך מעבר בלבד, ואלו התמרונים עליהם העיד עד התביעה.


לא נאמר דבר אודות רעשים לא תקינים שבעטים חזר לחוף והאופנוע גם לא נזקק לטפול בעקבותיהם.
הודע לו שירשם נגדו דוח על השטה בתחום 300 מ', כעדות העד (עמ' 3 ש' 18), שאם לא כן מדוע שטח בפניו, כך עפ"י דבריו בבקשה, את הסיבה לשיט האמור?!!9. משכך, בהסתמך על עדות עד התביעה, לאחר שערה אני והזהרתי עצמי שעדות יחידה היא בפני, עדות הנתמכת בדברי הנאשם ובבקשה להשפט שלא בפניו, ולא נותר לי אלא להרשיעו בעבירה אשר יוחסה לו בכתב האישום.


10. אשר על כן, הנני מרשיעה הנאשם בעבירה של הגבלות שיט במקום רחצה מוכרז ובאזור אחר, בניגוד לתקנה 68 לתקנות הנמלים (בטיחות השיט), התשמ"ג - 1982.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. אופנוע שימוש בכוח

 2. זיכוי על פגיעה באופנוע

 3. פגיעה באופנוע חונה

 4. גניבת אופנוע חיבור אזעקה

 5. תאונת אופנוע לעצמאי

 6. נהיגה בשלילה על אופנוע

 7. נסיעה על גלגל אחד עם אופנוע

 8. ביטוח אופנוע ים

 9. נפילה מאופנוע ים

 10. תאונת אופנוע בגלל פס האטה

 11. זיכוי מחמת הספק פגיעה ברוכב אופנוע

 12. תביעה על קניית אופנוע – בעיה במנוע

 13. פיצויים על תאונת אופנוע קשה

 14. ביטוח נזקי רכוש אופנוע - סטה מהמסלול

 15. פגיעה ברוכב אופנוע – ערעור על הרשעה

 16. אופנוע ים מהירות מופרזת – כתב אישום

 17. אופנוע התנגש ברכב מאחור וברח

 18. נהיגה בשכרות על אופנוע – איבוד שליטה

 19. אופנוע או תלת אופנוע - תקנות התעבורה

 20. פגיעה באופנוע בעת פניית פרסה - זיכוי

 21. פרמיה ביטוח צד ג' לאופנוע מסוג הונדה

 22. 5% נכות לצמיתות בתאונת אופנוע

 23. חסימת נתיב אופנוע בכביש – בלימת חירום

 24. דריסת אדם מבוגר עם אופנוע – כתב אישום

 25. אי ציות לתמרור תן זכות קדימה - אופנוע

 26. תאונת אופנוע משטרתי במהלך מרדף

 27. חניית אופנועים במעברים בבית משותף

 28. תאונת אופנוע בנסיעת מבחן לפני קניה

 29. תביעה נגד נהג אופנוע על נזקים לרכב

 30. אופנוע הדף את הרכב לעבר התובע ופגע בו

 31. תאונת דרכים עם אופנוע הארלי דיווידסון

 32. קניית אופנוע רכיבים / חלקים לא מקוריים – תביעת פיצויים

 33. טענת הטעיית קונה על ידי המוכר בשנת ייצור של אופנוע

 34. בעת פניית הפרסה התנגש האופנוע שהגיע מאחוריו בצד האחורי שמאלי

 35. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון