הסתרת לוחית זיהוי ברכב


הכרעת דין

המדינה מאשימה את הנאשם כי ביום 27.7.02 נהג באופנוע סוזוקי ברחוב יפו בירושלים כאשר אביזריו של האופנוע לא היו בהתאם להוראות הפקודה, עבירה שהתבטאה בכך שלוחית הזיהוי האחורית באופנוע היתה מכוסה ברשת מגומי, דבר אשר מנע יכולת להבחין במספרו של האופנוע. בכך טוענת המאשימה, עבר הנאשם על הוראות תקנה 27 ב' לתקנות התעבורה תשכ"א – 1961.


הנאשם כפר בעובדות כתב האישום והיום התנהל התיק שבפני להוכחות.


מטעם התביעה העיד שוטר, עורך הדוח, סמ"ר עזמי זועבי. הנאשם העיד לעצמו.


השוטר לא זכר את פרטי האירוע ומשכך הוגש הדוח ת/1 ראיה לאמיתות תכנו.


העד הינו שוטר תנועה במשטרת ישראל ומתוקף תפקידו נתקל במקרים דומים למקרה שבפני בתדירות גבוהה. על כן, טבעי הדבר, כי מפאת הזמן אשר חלף והאירועים הרבים בהם השתתף, לא יזכור את פרטי הארוע.


עלינו לבדוק, איפוא, האם יש לקבל את האמור בגבו של הדו"ח ת1/ במקום עדותו של ע"ת 1, וזאת בהתאם לכלל בדבר "הקפאת הזכירה שבעבר".


כותב י' קדמי בספרו "על הראיות", חלק שני, מהדורה משולבת ומעודכנת, תשנ"ט- 1999, עמ' 576, כי:


"כאשר עד מעלה על הכתב - בתרשומת, בדו"ח, בהודעה ובכל דרך אחרת (להלן: "רישום עצמי") - פרטיה של "התרחשות" שהוא עד לה, סמוך להתרחשות, ולאחר מכן הוא נקרא להעיד בבית-המשפט על פרטי אותה התרחשות, רשאי בית המשפט לקבל את הכתב כראיה

לתוכנו אם הוא משתכנע:

ראשית- שהרישום שנעשה בשעתו על ידי העד - או מפיו הינו רישום כן, אמיתי ומדוייק.
שנית - כי טענת העד שאין הוא זוכר את פרטי ההתרחשות - הינה טענה כנה ואמיתית, או - שבנסיבות העניין, אין לסמוך על זכרונו של העד בעניין פרטי ההתרחשות ומן הראוי להעדיף, את הרישום שנערך בהקשר זה בשעתו. בנסיבות אלו רשאי בית המשפט לקבל את הרישום כראיה לאמיתות תוכנו, ואף ליתן משקל מועדף על פני עדותו של העד".


במקרה שלפני שוכנעתי כי הרישום נעשה בסמוך לביצוע העבירה וכי הינו משקף את הדברים שהתרחשו עת עצר השוטר את רכבו של הנאשם.


לפיכך, יש לקבל את האמור בגב הדו"ח ת/1, בסעיף נסיבות המקרה ודברי הנהג לאמיתות תכנם.


השוטר העיד בפני והתרשמתי מעדותו. אין ספק בליבי כי השוטר לא בדה את האמור בדוח מליבו ובמיוחד ככל שהדברים אמורים לגבי כיסוי המספר בגומי שחור.


גרסתו של הנאשם שונה באופן מוחלט מגרסתו של השוטר ואין כל אפשרות ליישב בין שתי הגרסאות. קבלת גרסתו של הנאשם במקרה שלפני משמעותה כי השוטר משקר לאורך עדותו כולו וכי בדה את האמור בגב הדוח מליבו תוך שהוא עוצר אקראית רוכב אופנוע בכביש רק בשל סוג אופנועו ורושם לו דו"ח על דברים שלא היו ולא נבראו.


לאחר שהתרשמתי מן השוטר ומן הצורה בה ערוך הדו"ח לרבות הציטוטים שנרשמו בדו"ח עצמו והשרטוט הנלווה לדו"ח, סומך אני ידי על דברי השוטר כפי שנרשמו בדו"ח ומעדיף את עדותו של השוטר על פני עדותו של הנאשם.


הנאשם עצמו מכחיש בתחילה באופן תקיף ומוחלט כי רשת הגומי כיסתה את המספר. לבסוף מוכן הנאשם כי יתכן והיה כיסוי חלקי ומכחיש אף את דבריו של השוטר לפיהם מדובר בלוח ספרות בעל ספרות קטנות ולא תקניות. לראיה, מציג הנאשם תצלום שעליו אין תאריך כלשהו ובתצלום נראה אופנועו כאשר באחוריו מתנוסס מספר תקין וגדול ולמותר לציין כי למרות שנטען שהתמונה צולמה יומיים לפני רישום הדוח, אין בנמצא רשת שחורה בכלל גם לא על הכסא שמאחורי הנהג.


האישום שבפני אינו עוסק בהחלפת מספר תקני במספר בעל ספרות קטנות יותר אלא אך ורק בכיסוי המספרים באחוריו של האופנוע.


העולה מן המקובץ הוא כי אני מקבל את גרסתו של השוטר ולפיכך יש לקבוע כי הנאשם נהג באופנועו כאשר לוחית הזיהוי מוסתרת בחלקה באופן שאין אפשרות להבחין בספרות הרשומות על גבי לוחית הזיהוי.


הנאשם עצמו מסכים כי היה מעורב בעבר בעבירה שכזו ויצויין כאן כי מדובר בעבירה נפוצה אצל רוכבי אופנוע ובמיוחד אצל רוכבי האופנועים ה"כבדים", 500 סמ"ק ומעלה, דבר המאפשר לאותם רוכבי אופנוע לשייט במהירויות העולות פי שלוש ארבע וחמש על המהירויות הקבועות בחוק, לא רק מבלי שניידות לא תוכלנה ללכדם, דבר שהוא ברור מאליו, אלא גם מבלי שמצלמות תוכלנה לצלם אותם.


לאור האמור לעיל, אני מרשיע את הנאשם בעבירה המיוחסת לו בכתב האישום.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ביטול קניית רכב

 2. תביעה בגין תיקון רכב

 3. רכישת רכב מזויף

 4. חוק גריטה

 5. אש במנוע

 6. נזק רכב אאודי

 7. חוק רכב משומש

 8. חוזה החלפת רכב

 9. פגמים - רכב משומש

 10. גובה מים נזק לרכב

 11. צו הפעלת רכב

 12. תקנות שווי רכב

 13. התקנת מגן ברכב

 14. חוק הורדת רכב מהכביש

 15. הכנה לטסט לרכב

 16. הסכם העברת בעלות רכב

 17. תקנות רכב אספנות

 18. מספר מנוע רכב – זיהוי

 19. החלפת רצועה ברכב

 20. הסתרת לוחית זיהוי ברכב

 21. נזק לרכב אספנות

 22. הפרת הסכם מכירת מכונית

 23. סדק בשמשה קדמית של הרכב

 24. חוזה רכישת רכב מיצובישי

 25. תביעה על החלפת מנוע רכב

 26. מסנן מזגן רכב – תקלה

 27. בעיה במחשב של רכב

 28. סעיף 19 לפקודת רכב מנועי

 29. אי הזמנת חלקי חילוף לרכב

 30. תקלות ברכב היברידי

 31. הצהרה על בעלות רכב

 32. אחריות ספק - הזמנת רכב בחו"ל

 33. החלפת רדיאטור - אחריות

 34. פיצויים בגין ליקויים ברכב

 35. רמאות לגבי נתוני רכב משומש

 36. ריבוי בעלים - הפחתת ערך רכב

 37. חלונות כהים לרכב חוקי

 38. מכירת רכב שעבר תאונה

 39. הפרה יסודית של הסכם למכירת רכב

 40. אחריות על גיר / תיבת הילוכים

 41. נזק לרכב בדלת טוטאלוס

 42. טופס בדיקה של ליקויים של רכב

 43. החלפת גיר - נזקים לרכב

 44. כתמים על ריפוד רכב חדש

 45. בעיה בהילוכים ברכב חדש - תביעה

 46. פיצוי על תקלות חוזרות ברכב חדש

 47. נזק לרכב בגלל ענפים של עץ

 48. דרישה לפיצוי בגין מכירת רכב לקוי

 49. תביעה בגין כתמי חלודה על רכב חדש

 50. טענת רשלנות של טכנאי רכב

 51. תקלה בגיר בגלל נסיעה על חוף הים

 52. תביעה נגד ניו קופל - תיקון רכב

 53. תביעה על שריטת רכב בכוונה

 54. התדרדרות רכב בגלל אי הרמת אמברקס

 55. תביעה נגד מכון לבדיקת רכבים

 56. הורדת רכב מהכביש בגלל אורך של גרור

 57. קילומטרז לא נכון - הטעיה קניית רכב

 58. תביעה בגין רשלנות בהחלפת מנוע

 59. הטעייה רכב יד ראשונה - תביעת פיצויים

 60. אי ידיעה על תאונות קודמות של רכב

 61. העדר אפשרות להתקין וו גרירה ברכב

 62. תביעה של קונה רכב נגד מוכר רכב יד שניה

 63. תביעה נגד עסק להתקנות מערכות אזעקה לרכב

 64. הסכם קניית רכב משומש - אחריות למנוע וגיר

 65. פיצוי בעל הרכב על קניית רכב גנוב

 66. גילוי ליקויים ברכב מיד לאחר רכישה

 67. חוב כספי על קניית חלקי חילוף לרכב

 68. החזקת רכב מעבר לתקופת הסכם ליסינג

 69. הצעת חוק חובת גילוי מוכר רכב משומש

 70. אי איתור תקלה ברכב במשך עשרה חודשים

 71. רכב מזויף - חיתוך הלחמת מספר שילדה - ביטוח

 72. תביעה על קניית רכב מאזדה משומש – תעודת אחריות

 73. תביעת פיצויים של רוכש רכב משומש נגד מוכר הרכב

 74. מחלוקת מי קיבל את הכסף עבור מכירת הרכב ?

 75. קבלת רכב שנקנה בטרייד אין ללא מושב אחורי

 76. תביעה נגד סוחר רכב מורשה – תקלות אחרי קניית רכב

 77. זכאות לקבלת רכב חלופי, מותנית בהחזרת הרכב

 78. תביעה בגין נזקים לרכב כתוצאה מהתקנת מערכת גז

 79. קניית רכב יד שניה – הטעיה של קונה – תביעת פיצויים ?

 80. תיבת הילוכים אוטומטיות - גיר אוטומטי - תביעת פיצויים

 81. שווי רכב לפי שנת הייצור של הרכב ולא שנת העליה לכביש

 82. תביעה בגין קניית רכב ממודעה ב"יד 2" - הסתרת תאונות קודמות

 83. לאחר התדלוק החל הרכב לקרטע ונדלקה נורית אזהרה של תקלה במנוע

 84. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון