נהיגה בדרך עירונית במהירות 90 קמ"ש


פסק דין

1. בפני ערעור שהגיש הנאשם על הכרעת דין שנתן בית משפט לתעבורה (כב' השופט יוסף ריבלין) מיום 19.3.01, בה הרשיע את הנאשם בנהיגה בדרך עירונית במהירות 90 קמ"ש בניגוד לתקנה 54(א)(1) לתקנות התעבורה, תשכ"א1961-. בגזר הדין הטיל בית משפט קמא על הנאשם פסילה בפועל למשך 10 ימים, קנס בסכום של 900 ש"ח וכן פסילה על תנאי לחודשיים למשך תקופה של שנתיים.

2. ב"כ המערער טוען כי יש לזכות את הנאשם מאחר שהתביעה לא הוכיחה כי מדובר ב"דרך עירונית" כמשמעותה בחוק. עוד טוען ב"כ המערער כי מאחר והתביעה לא הציגה את יומן ההפעלה לא הוכחה תקינותו של מכשיר הלייזר.


לחילופין, לעניין העונש, טוען ב"כ המערער כי העונש שהוטל על הנאשם חמור נוכח העובדה שלטענתו: "עברו צח כשלג, ומדובר בנהג מופתי המקפיד על קלה כבחמורה".

3. לאחר שעיינתי בפסק דינו של בית משפט קמא, במסמכים ובפרוטוקול הדיון ולאחר ששקלתי את טיעוני הצדדים הגעתי למסקנה כי הערעור אינו מבוסס ויש לדחותו:

א. הנאשם נתפס כשהוא נוהג במהירות של 90 קמ"ש בשדרות הרצל, בלב ליבה של העיר ירושלים. בבית משפט קמא הקריא סמ"ר ישעיה קסדו את הדו"ח שרשם לנאשם:

"הנהג הנ"ל נהג ברכב הנ"ל ונעצר על ידי לאחר שעבר על עבירת מהירות ונתפס על ידי מכשיר הממלז שהפעלתי בקטע. מדובר בשטח ישר עם תאורה שטח עירוני בנוי ולא היו תמרורים. המכשיר נבדק ונמצא תקין. כמו כן נרשם ביומן הפעלה, הוסברה לנהג מהות העבירה ונרשם דוח זה. אני הפעלתי על שדרות הרצל מכיון כללי הר הרצל לכיון כללי העיר ברחוב שדרות הרצל 82"


התגובה:
"אני עכשו קמתי, הבת שלי חולה" (עמ' 1 לפרוטוקול).


עד התביעה שערך את הדו"ח, העיד בבית המשפט ותיאר את המקום בו נתפס הנאשם כשהוא נוהג במהירות האסורה על פי החוק:

"שדרות הרצל יש שם בניינים זה בתוך ירושלים אין כבישים בינעירוניים בעיר. בכניסה לירושלים יש תמרור כניסה לשטח עירוני. כל מה שכלול בתוך ירושלים זה שטח עירוני" (עמ' 3 לפרוטוקול).


בנסיבות אלה צדק בית משפט קמא כשקבע:

"לגבי טענה של דרך עירונית, השוטר העיד בצורה שאינה משתמעת לשתי פנים כי מדובר היה בתחום שפוט ירושלים, אין הגיון לדרוש משוטר שיסתובב סביב כל הכניסות לירושלים ויבדוק את התמרור במקום, כאשר מדובר ברחוב שנמצא בלב לבה של העיר. ראה לענין ע"פ 347/95 פס"ד מחוזי י-ם, של כב' הש' רובינשטיין" (עמ' 5 לפרוטוקול).


החלטת בית משפט קמא בעניין זה נכונה ולא מצאתי כל טעם המצדיק התערבות בה.
ב. אשר ליומן ההפעלה, גם בעניין זה לא נפלה כל טעות בהחלטת בית משפט קמא. כל הבדיקות נרשמות על גבי הדו"ח של השוטר ולפיכך אין ביומן ההפעלה תוספת הנדרשת להוכחת התקינות של הבדיקות. הנאשם עצמו לא כפר באמינות המכשיר ובצדק קבע בית משפט קמא כי ההפעלה נעשתה בהתאם לנוהלים, המכשיר נבדק בתחילה ובסוף המשמרת והוכח כי הנאשם נהג במהירות של 90 קמ"ש בניגוד למהירות המותרת במקום (50 קמ"ש).
ג. אשר לעונש, בית משפט קמא הטיל על הנאשם 10 ימי פסילה וקנס בסך של 900 ש"ח ופסילה על תנאי למשך חודשיים. רמת הענישה שהטיל בית משפט קמא באה על סמך ההנחה העובדתית כי לנאשם עבר נקי ללא כל הרשעה בעבירות תעבורה. מדובר בענישה מתחשבת ומקילה ולא מצאתי טעם המצדיק התערבות בענישה ודין הערעור גם בעניין זה להידחות.
ד. עם זאת הנני רואה חובה לעצמי להתייחס לעובדות נוספות שהתבררו בפני: במהלך הדיון בערעור התברר כי למערער גליון הרשעות קודמות נכבד בעבירות תעבורה המסתכם ב30- הרשעות. צריך מידה לא מעטה של עזות מצח מצד הנאשם לבוא לבית משפט זה ולטעון בהודעת הערעור, כמו גם בדיון בעל-פה שנערך בפני, כי יש להתערב בחומרת העונש שהוטל על הנאשם, מהנימוק: "וזאת כאשר עברו צח כשלג ומדובר בנהג מופתי המקפיד על קלה כבחמורה". הדברים מדברים בעד עצמם ויש להתייחס בחומרה רבה להצהרות כה רחוקות מהמציאות, במיוחד כשהדברים מובאים בפני בית משפט.

ה. מן הראוי שהתביעה תמנע בעתיד מטיעון לעונש בעבירות תעבורה בלא שיהיה בידי ב"כ התביעה גליון הרשעותיו של הנאשם. דבר זה נכון במיוחד כאשר מדובר בנהג מונית המופקד על שלום ציבור הנוסעים הנזקקים לשירותיו. במקרה זה טען ב"כ התביעה לעונש בלא שהיה בידו גליון ההרשעות של הנאשם וכתוצאה מכך יצא בית משפט קמא מההנחה העובדתית כי הנאשם שהוא נהג מונית הינו בעל עבר נקי וללא דופי, הנחה שהתבררה מוטעית וללא כל בסיס במציאות.
הנני מורה להעביר העתק פסק הדין לפרקליטת המדינה לכל טיפול והנחיה שתמצא לנכון.
לאור כל האמור לעיל, החלטתי לדחות את הערעור.


לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מהירות נסיעה

 2. אמינות מד מהירות

 3. בדיקת ממל''ז

 4. עבר נקי במשך 20 שנה

 5. מד מהירות לייזר - ממל"ז

 6. מכשיר הדבורה - כיול

 7. נהיגה במהירות של 130 קמ"ש

 8. אמינות הבדיקה של הממל''ז

 9. מהירות מופרזת בשכרות

 10. מהירות של 50% מעל המותר

 11. מהירות מופרזת בכביש 6

 12. נסיעה במהירות של 79 קמ''ש

 13. חישוב מהירות לפי סימני בלימה

 14. נסיעה במהירות 105 קמ''ש

 15. חציית צומת במהירות בלתי סבירה

 16. זיכוי על נהיגה במהירות מופרזת

 17. ממל''ז - ערעור על הרשעה

 18. מהירות מופרזת - חבר כנסת

 19. מכשיר מדידה לייזר - האם אמין ?

 20. רכב אביר - מהירות מופרזת

 21. ערעור על ממצאי מהירות בוחן תנועה

 22. נסיעה במהירות מעל 150 קמ''ש

 23. נהיגה במהירות מופרזת - עבר נקי

 24. מהירות 73 קמ''ש בדרך עירונית

 25. מהירות כפולה מהמהירות המותרת

 26. נהיגה בדרך עירונית במהירות 90 קמ"ש

 27. נהיגה בעקומה במהירות גבוהה מדי

 28. עבירות של מהירות החורגות מהמותר

 29. נהיגה במהירות מופרזת בנתיבי איילון

 30. נסיעה במהירות 70 קמ"ש בדרך עירונית

 31. נהיגה במהירות 45 קמ''ש מעל המותר

 32. נסיעה במהירות 90 בדרך עירונית

 33. ערעור על זיכוי - מהירות מופרזת

 34. הקשר בין מהירות לבין תאונות דרכים

 35. נהיגה במהירות של 95 קמ"ש בדרך עירונית

 36. חריגה של 33 קמ''ש מהמהירות המותרת

 37. מד מהירות לייזר - מהירות מופרזת

 38. חריגה של 28 קמ''ש מהמהירות המותרת

 39. חוסר אמינותו של מכשיר מד מהירות לייזר

 40. מהירות מופרזת בכביש בין עירוני

 41. נהיגה במהירות 86 קמ''ש בדרך עירונית

 42. נסיעה מהירות 115 קמ"ש בדרך בין עירונית

 43. ביטול כתב אישום – נהיגה במהירות מופרזת

 44. נהיגה 47 קמ"ש מעל המהירות המירבית המותרת

 45. סטייה מהנתיב הנגדי - מהירות מופרזת

 46. דחיית ערעור על נהיגה במהירות מופרזת

 47. זיכוי בגין אי אמינות ממל"ז - מהירות לייזר

 48. נהיגה במהירות 148 קמ''ש במקום 90 קמ''ש

 49. נהיגה בדרך עירונית במהירות של 92 קמ''ש

 50. מהירות שמונים וחמישה קמ''ש בדרך עירונית

 51. אמינות מכשיר מד הלייזר – עבירת מהירות מופרזת

 52. נהיגה במהירות העולה על המותר בבית דין צבאי

 53. דרך עירונית או בין עירונית - מהירות מופרזת

 54. נהיגה במהירות בלתי סבירה - תקנה 51 לתקנות התעבורה

 55. נהיגה במהירות עולה על המותר 167 קמ"ש במקום 80 קמ"ש

 56. צילום נהיגה במהירות מופרזת – זיכוי בגלל פגם בצילום

 57. נהיגה במהירות 120 קמ"ש במקום המהירות המותרת 100 קמ"ש

 58. נהיגה במהירות 167 קמ"ש במקום מהירות מותרת של 90 קמ"ש

 59. נהיגה בדרך לא עירונית בה מותרת מהירות 90 קמ"ש במהירות 175 קמ"ש

 60. רכב הגיח מאחור במהירות ובחוסר זהירות ופגע בעוצמה ברכב מאחור

 61. מרצדס הגיעה במהירות ולא הצליחה לבלום בזמן ולכן פגעה בטויוטה מאחור

 62. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון