תלמיד נהיגה


תלמיד נהיגה - תקנות התעבורה

221. גיל הלומד נהיגה (תיקון: תש"ל, תשל"א, תשל"ה, תשל"ז, תשמ"א, תשנ"א, תשנ"ג27, תשנ"ד, תשנ"ט, תשס"א, תשס"א, תשס"ג, תשס"ה, תשס"ז)

(א) לא ילמד אדם נהיגה ברכב מנועי על-ידי נהיגת הרכב בדרך אלא לאחר שמלאו לו:

(1) שש עשרה שנים -

(א) אם הוא לומד לנהוג באופנוע כאמור בתקנה 176 ובלבד שהמציא למורה הנהיגה הסכמה בכתב של הורו או אפוטרופסו ללימוד הנהיגה, אם טרם מלאו לו שבע עשרה שנים;

(ב) אם הוא לומד לנהוג במכונה ניידת;

(ג) אם הוא תלמיד במגמת מכונאות רכב בבית ספר מקצועי שאישרה, לצורך זה, רשות הרישוי ונתנה לו היתר ללמוד נהיגה.

(2) שמונה-עשרה שנה - אם הוא לומד לנהוג ברכב אחר.

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א)(2), רשאי אדם ללמוד נהיגה ברכב מנועי -

(1) כאמור בתקנה 180(א) לאחר שמלאו לו שש עשרה שנים וחצי;

(2) שבע עשרה שנה לגבי תקנה 181(א)(1), ובלבד שלא יינתן רשיון נהיגה לפי התקנה האמורה אלא אם מלאו למבקש שמונה עשרה שנים.

(ג) (1) מבקש רשיון נהיגה לא ייבחן בבחינה המעשית כאמור בתקנות
206 ו-207 אלא אם כן מלאו לו שבע עשרה שנים אם הוא מבקש רשיון לפי
תקנה 180, ושבע עשרה שנים וחצי אם הוא מבקש רשיון לפי תקנה 181.

(2) על אף האמור בפסקה (1), מבקש המיועד לשרות בטחון כמשמעותו בחוק שירות בטחון (נוסח משולב), התשמ"ו-1986, ואושר כי הוא נתקבל להכשרה קדם-צבאית בנהיגת רכב כבד וכי הוא לומד נהיגה אצל מורה מטעם צבא-הגנה לישראל, לא ייבחן כאמור בתקנות 202 עד 210 אלא אם כן מלאו לו שבע עשרה שנים.

(ג1) מבקש רישיון נהיגה לפי תקנות 176 עד 178 רשאי להיבחן בבחינה העיונית כאמור בתקנה 205 שישה חודשים לפני הגיל המוקדם ביותר שבו הוא רשאי להיבחן בבחינה המעשית כאמור בתקנה 206 ואולם אם הבחינה העיונית נערכת במסגרת בית ספרו בסיום לימודי חינוך תעבורתי שאישרה רשות הרישוי - אם מלאו לו 16 שנים.

(ד) מבקש רשיון נהיגה לפי תקנה 179 רשאי ללמוד נהיגה בטרקטור אם מלאו לו חמש-עשרה שנים.

222. כשירות רפואית של הלומד נהיגה (תיקון: תשכ"ד, תשל"ז)

לא ילמד אדם נהיגה ברכב מנועי על-ידי נהיגת הרכב בדרך אלא אם נבדק לפי סימן ג' לפרק השני וקיבל אישור רפואי לנהיגה.

223. אחריות המלמד נהיגה (תיקון: תשכ"ד, תשכ"ז, תשל"ז, תשנ"א, תשנ"ז)34

(א) לא ידריך אדם ולא יורה נהיגה בבית-ספר אלא למי שנתמלאו בו הוראות התקנות 221 ו-222.

(ב) לא ידריך אדם באופנוע ולא יורה נהיגה באופנוע אלא אם המדריך או המורה וכן המתלמד, הכל לפי הענין, חובשים קסדת מגן מסוג כאמור בחלק ג' בתוספת השניה.

(ג) המורה נהיגה ברכב בבית-ספר או המדריך אדם בנהיגה אחראי לקיומן של תקנות אלה בשעת ההוראה או ההדרכה.


לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מורשה נהיגה

 2. נהיגה פרועה

 3. נהיגה בלי חגורה

 4. חובת נהיגה עם נהג מלווה

 5. תאונת עבודה - מורה לנהיגה

 6. פלאפון תוך כדי נסיעה

 7. נהיגה ברכב לא תקין

 8. רכב שהורד מהכביש - נהיגה

 9. פיטורי בוחן נהיגה

 10. נהיגה בחוסר ערנות

 11. נהג חדש - נהיגה בלי מלווה

 12. דיבור פלאפון תוך כדי נהיגה

 13. פלאפון בנהיגה - זיכוי

 14. תלמיד נהיגה - תקנות התעבורה

 15. הסעת נוסעים בתא המטען

 16. מס הכנסה - מורה נהיגה

 17. נהיגה בקלות ראש - גזר דין

 18. מורים לנהיגה - תקנות התעבורה

 19. חוק איסור נהיגה ברכב בחוף הים

 20. נהיגה עם קסדה לא קשורה

 21. נהיגה לאחר שתיית וודקה

 22. נהיגה ברשלנות וגרימת נזק

 23. חובה להחזיק בהגה בשתי ידיים

 24. נהיגה עם רישיון פג תוקף

 25. פגיעה בעגלת תינוק - נהיגה רשלנית

 26. התעסקות עם דיבורית בזמן נהיגה

 27. נהיגה במסלול הנגדי בכביש חד סטרי

 28. נהיגה בלי משקפיים או עדשות מגע

 29. נהיגה ברכב שהורד מהכביש בגלל תאונה

 30. נהיגה בזמן פסילה - מאסר בפועל

 31. נהיגה פרועה תוך סיכון אזרחים

 32. תאונת דרכים במהלך שיעור נהיגה

 33. נהיגה בלתי אחראית באופן ממושך

 34. ערעור על הרשעה בגין נהיגה בזמן פסילה

 35. נהיגה בחוסר זהירות - נהיגה ברשלנות

 36. נהיגה נגד כיוון התנועה בכביש חד סטרי

 37. נהיגה בזמן פסילה סעיף 67 לפקודת התעבורה

 38. דיבור בפלאפון בזמן נסיעה בלי להחזיק ביד

 39. נהיגה בקלות ראש - סעיף 62 לפקודת התעבורה

 40. נהיגה ללא בדיקת חורף – עבירה על תקנה 273ד

 41. נהיגה בזמן פסילה הארכת מאסר על תנאי

 42. נהיגה ללא זהירות - תקנה 21(ג) לתקנות התעבורה

 43. מה העונש על נהיגת רכב ללא תעודת ביטוח בתוקף ?

 44. שימוש במכשיר טלפון נייד בנהיגה על רכב צבאי

 45. עבירת נהיגה בקלות ראש - סעיף 62(2) לפקודת התעבורה

 46. נהיגה בשול בניגוד לסעיף 33(א) לתקנות התעבורה

 47. תאונת דרכים בגין נהיגה בניגוד לכיוון התנועה

 48. האם רישיון בר תוקף לנהיגת כלי רכב הנקוב בתעודת ביטוח ?

 49. תקנה 26 לתקנות התעבורה - נהיגה תחת השפעת משקאות משכרים

 50. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון