אופנוע או תלת אופנוע


אופנוע או תלת אופנוע - תקנות התעבורה

118. (בוטלה) (תיקון: תשנ"א)

119. נסיעה באופנוע (תיקון; תש"ל, תשל"ג, תשל"ה, תשל"ט, תש"ם, תשמ"א, תשנ"א, תשנ"ט, תשס"א, תשס"ה, תשס"ו)

(א) לא ינהג אדם אופנוע או תלת-אופנוע אלא כשהוא יושב על מושב הקבוע באופנוע והמיועד לנוהג בו.

(ב) לא ינהג ולא ירכב אדם על אופנוע או תלת-אופנוע אלא כשרגליו נמצאות משני צדי האופנוע, או במקום המיועד לכך.

(ב-1) לא ירכב אדם על אופנוע אלא אם כן רגליו מנוחות על תומכי הרגליים המיועדים לנוסע באופנוע, ולא ירשה נוהג האופנוע לאחר לרכב עליו, אלא אם כן רגליו מונחות כאמור.

(ג) לא ינהג אדם אופנוע או תלתאופנוע, לא ירכב עליו ולא ירשה לאחר לרכב עליו אלא אם כן הוא חובש קסדת מגן מסוג כאמור בחלק ג' בתוספת השניה והיא קשורה ברצועה שתמנע את נפילתה בשעת הנסיעה.

(ד) הוראות תקנת משנה (ג) לא יחולו על נוהג רכב מסוג שרשות הרישוי, מטעמי בטיחות, פטרה את הנוהג בו מן החובה לחבוש קסדה בהתקיים התנאים שקבעה בפטור; הרשות תציין את דבר הפטור ברישיון הרכב.

120. הרכבת אנשים על אופנוע (תיקון: תש"ל, תשנ"א, תשס"א, תשס"ז)

(א) נוהג אופנוע או תלת-אופנוע בדרך לא ירכיב עליו אדם אחר אלא על גבי המושב המיועד לכך והקבוע מאחורי הנוהג כשרגליו של האדם האחר נמצאות משני צדי האופנוע, או כשהוא יושב במושב הקבוע שברכב הצדי.

(ב) נוהג אופנוע או תלת-אופנוע בדרך לא ירכיב עליו אדם אחר, אלא אם האופנוע עשוי לרכיבתם של אנשים במספר הרוכבים עליו, ולא ירכב אדם על אופנוע נהוג בידי אחר אלא אם הוא עשוי כאמור.

(ג) בעל רישיון נהיגה לפי תקנה 176 או 177, לא ירכיב על אופנוע או תלת אופנוע כמתואר בתקנות האמורות אדם אחר, אלא אם כן מלאו לבעל רישיון הנהיגה האמור שמונה עשרה שנים או אם הוא בעל רישיון נהיגה כאמור חודשיים לפחות, לפי המאוחר.

121. הובלת חפצים (תיקון: תש"ל)

לא יוביל רוכב על אופנוע חבילה, צרור או חפץ המונעים ממנו, או העלולים למנוע ממנו, שליטה מלאה על רכבו או שהם -

(1) עולים בארכם על 70 ס"מ;

(2) חורגים מחוץ לחלק הקדמי ביותר או לחלק האחורי ביותר של האופנוע.

122. נסיעה בצד רכב אחר (תיקון: תש"ל)

הרוכב על אופנוע או תלת-אופנוע לא יסע בצדו של רכב אחר, לרבות אופניים או אופנוע, אלא כדי לעקפו או לעבור על פניו כדין.


לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. אופנוע שימוש בכוח

 2. זיכוי על פגיעה באופנוע

 3. פגיעה באופנוע חונה

 4. גניבת אופנוע חיבור אזעקה

 5. תאונת אופנוע לעצמאי

 6. נהיגה בשלילה על אופנוע

 7. נסיעה על גלגל אחד עם אופנוע

 8. ביטוח אופנוע ים

 9. נפילה מאופנוע ים

 10. תאונת אופנוע בגלל פס האטה

 11. זיכוי מחמת הספק פגיעה ברוכב אופנוע

 12. תביעה על קניית אופנוע – בעיה במנוע

 13. פיצויים על תאונת אופנוע קשה

 14. ביטוח נזקי רכוש אופנוע - סטה מהמסלול

 15. פגיעה ברוכב אופנוע – ערעור על הרשעה

 16. אופנוע ים מהירות מופרזת – כתב אישום

 17. אופנוע התנגש ברכב מאחור וברח

 18. נהיגה בשכרות על אופנוע – איבוד שליטה

 19. אופנוע או תלת אופנוע - תקנות התעבורה

 20. פגיעה באופנוע בעת פניית פרסה - זיכוי

 21. פרמיה ביטוח צד ג' לאופנוע מסוג הונדה

 22. 5% נכות לצמיתות בתאונת אופנוע

 23. חסימת נתיב אופנוע בכביש – בלימת חירום

 24. דריסת אדם מבוגר עם אופנוע – כתב אישום

 25. אי ציות לתמרור תן זכות קדימה - אופנוע

 26. תאונת אופנוע משטרתי במהלך מרדף

 27. חניית אופנועים במעברים בבית משותף

 28. תאונת אופנוע בנסיעת מבחן לפני קניה

 29. תביעה נגד נהג אופנוע על נזקים לרכב

 30. אופנוע הדף את הרכב לעבר התובע ופגע בו

 31. תאונת דרכים עם אופנוע הארלי דיווידסון

 32. קניית אופנוע רכיבים / חלקים לא מקוריים – תביעת פיצויים

 33. טענת הטעיית קונה על ידי המוכר בשנת ייצור של אופנוע

 34. בעת פניית הפרסה התנגש האופנוע שהגיע מאחוריו בצד האחורי שמאלי

 35. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון