זכות קדימה


זכות קדימה - תקנות התעבורה

64. רכב המתקרב או נכנס לצומת או דרך (תיקון: תש"ל, תשל"ט, תשמ"ח, תשמ"ט, תשנ"א, תשנ"ה, תשנ"ו, תש"ס, תשס"ח64)

(א) לא הוצב תמרור המורה על מתן זכות קדימה בצומת או על עצירה לפני הצומת בכיוון הנסיעה של נוהג הרכב, יחולו הוראות אלה:

(1) נתקרבו לצומת כמה כלי רכב מצדדים שונים, יתן נוהג רכב את זכות הקדימה לכלי רכב הבאים מימין;

(2) נוהג רכב המתקרב לצומת או הנמצא בצומת ועומד לפנות שמאלה או לפנות בפניית פרסה לשמאל יתן זכות קדימה לרכב הבא ממולו והנמצא בצומת או קרוב לצומת וזאת מבלי לגרוע מהאמור בפיסקה (1);

(3) נוהג רכב היוצא מדרך עפר ועומד להיכנס לדרך סלולה או לחצותה יתן זכות קדימה לרכב המתקרב בדרך הסלולה.

(ב) נוהג רכב היוצא מחצרים, מדרך גישה לבית, מתחנת דלק, מתחנת שירות, ממקום חניה לכלי רכב וכיוצא באלה או מכל מקום שאינו דרך, והוא עומד להיכנס לדרך או לחצותה -

(1) יאט ואף יעצור, במידת הצורך, כדי לאפשר להולכי רגל לעבור בבטחה לפני שיעלה על המדרכה או על שול הדרך;

(2) יאיט ויתן קדימה לכלי רכב המתקרבים באותו כביש לפני שייכנס לכביש.

(ג) נוהג רכב המתקרב בכביש לצומת או להתמזגות כבישים שלפניהם מוצב תמרור המציין מתן זכות קדימה לתנועה בדרך החוצה, יאט ובמקרה הצורך יעצור את רכבו כדי לתת זכות קדימה לרכב אחר המתקרב או הנכנס לצומת או להתמזגות הכבישים מכביש אחר.

(ד) נוהג רכב המתקרב לצומת שלפניו מוצב תמרור המציין חובה לעצור, יעצור במקום שיוכל לראות את התנועה בדרך החוצה, ואם סומן קו עצירה - לפני קו העצירה, ויתן את זכות הקדימה לרכב אחר המתקרב או הנכנס לצומת מכביש אחר.

(ה) נוהג רכב המתקרב לצומת שבו התנועה מוסדרת על ידי רמזור, יציית לאותות שברמזור ולא ייכנס לצומת בנסיעתו אלא לאחר שהופיע בו אור ירוק; היה ברמזור אור צהוב מהבהב - יאיט נוהג הרכב ובמקרה הצורך אף יעצור את רכבו כדי לאפשר להולך רגל להשלים את החצייה בבטחה ויתן זכות קדימה לרכב אחר שנכנס לצומת מכביש אחר, או לרכב הבא אל הצומת.

(ו) נוהג רכב שנתיב נסיעתו מסתיים ועליו לסטות לנתיב סמוך, ייתן זכות קדימה לכלי רכב הנוסעים בנתיב שאליו הוא מבקש לסטות.

65. כניסה לצומת (תיקון: תש"ל, תשל"א, תש"ם)

לא ייכנס נוהג רכב לצומת או למפגש מסילת ברזל אלא אם ביכולתו לעבור ולהמשיך בנסיעתו ללא הפרעה, גם אם תמרור הכוונה (רמזור) מתיר כניסה לצומת או למפגש כאמור.

66. הסעת רכב (תיקון: תש"ל)

לא יסיע אדם רכב שעמד או חנה בצד הכביש אלא לאחר שהבטיח כי אפשר להיכנס למסלול התנועה ללא סיכון או הפרעה לעוברי דרך; הוא ייכנס במהירות שאין בה כדי סיכון או הפרעה, לאחר שנתן אות כאמור בסימן ח'.

67. הולכי רגל במעבר חציה (תיקון: תש"ל)

(א) נוהג רכב המתקרב למעבר חציה, והולכי רגל חוצים במעבר, יאפשר להם להשלים את החציה בבטחה ואם יש צורך בכך יעצור את רכבו לשם כך.

(ב) מעבר החציה המחולק על ידי שטח הפרדה, יראו כל חלק ממעבר החציה כמעבר נפרד.

(ב) מעבר החציה המחולק על ידי שטח הפרדה, יראו כל חלק ממעבר החציה כמעבר נפרד.

68. כביש חסום (תיקון: תש"ל)

כביש שנחסם או שנשאר בו מקום לתנועה בכיוון אחד בלבד, יציית עובר דרך לסימון הניתן על-ידי שוטר, אתת או תמרור; לא היה בו אחד מאלה יתן עובר דרך שנתיב תנועתו נחסם, זכות קדימה לבא כנגדו.


לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. עצירה במעבר חצייה

 2. אי מתן זכות קדימה בצומת

 3. זכות קדימה רכישת מקרקעין

 4. אי מתן זכות קדימה בכיכר

 5. תן זכות קדימה בצומת

 6. זכות קדימה - תקנות התעבורה

 7. זכות קדימה בין בני זוג

 8. הגדרת "מתן זכות קדימה"

 9. זכות קדימה לרכב הבא משמאל

 10. אי מתן זכות קדימה לרכב הבא ממול

 11. אי מתן זכות קדימה לרכב שבא ממול

 12. אי מתן זכות קדימה לאופנוע

 13. אי מתן זכות קדימה בפנייה שמאלה

 14. תאונה בתמרור תן זכות קדימה

 15. אי מתן זכות קדימה - נהג ותיק

 16. אי מתן זכות קדימה ביציאה מחניה

 17. אי מתן זכות קדימה במעבר חציה להולך רגל

 18. זכות קדימה לרכב הבא מימין בצומת

 19. זיכוי על אי מתן זכות קדימה בצומת

 20. תאונת קטנוע עקב אי מתן זכות קדימה

 21. אי מתן זכות קדימה במעבר חציה – נהג מונית

 22. אי מתן זכות קדימה בצומת - בית דין צבאי

 23. אי ציות לתמרור "האט ותן זכות קדימה"

 24. עבירות אי מתן זכות קדימה לרכב הבא ממול

 25. זכות קדימה של מייסדים בעת מכירה של מניות החברה

 26. תאונת דרכים: התפרצות לכיכר ללא מתן זכות קדימה

 27. אי מתן זכות קדימה - תאונת דרכים בצומת T לא מרומזר

 28. גלישה בנסיעה איטית, לתוך הנתיב מבלי לתת זכות קדימה

 29. תאונת דרכים: אין במקום תמרור המראה למי יש זכות קדימה

 30. אי מתן זכות קדימה לרכב בפנייה שמאלה – תקנה 64 (א) (2) לתקנות התעבורה

 31. אי מתן זכות קדימה לרכב הבא ממול – עבירה בניגוד לתקנה 64 (א)(2) לתקנות התעבורה

 32. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון