מזוודה נגנבה אוטובוס אגד - פיצויים


פסק דין

מזוודה של התובעת נגנבה מתוך תא המטען של הנתבעת, אגד.


התובעת תובעת סך של 7,170 ₪ בעבור הפריטים שהיו במזוודה, וכן סך של 693 ₪ עבור ייעוץ עו"ד.


הנתבעת מכירה באחריותה וטוענת לתקרת פיצוי בסך 425$ ארה"ב, על פי תקנות של המפקח על התעבורה.


התובעת טוענת כי יש לפצותה על פי הערך הריאלי של הפריטים שהיו במזוודה, והיא צירפה רשימה של פריטים אלה.


גם אם אקבל את גירסת התובעת לגבי כל פריט ופריט, לא יהיה בכך כדי לעזור לתובעת.
הנחיית המפקח על התעבורה קובעת כי תקרת הפיצוי עומדת על 425$ ליום 28.6.93.


אני מבינה ללבה של התובעת בטענתה כי שווי הציוד אשר אבד היה גבוה יותר, ולטרונייתה כי הסכום שנקבע אינו רלוונטי כיום.
אולם, מקרה זה הוא מסוג המקרים בהם עשה המחוקק את האיזון בין האינטרס הציבורי לבין אינטרס הפרט.
ראשית, לפרט אין כל יכולת להוכיח את הפריטים שנגנבו.
שנית ומאידך, קביעת תקרה גבוהה יותר תפגע כלכלית בגורם המסיע, ובסופו של דבר "תחזור" אל כיסי המשתמשים בשירות.


מענה לירידת ערכו של הסכום שנקבע ניתן, ולו גם באופן חלקי, באמצעות ביצוע שערוך.


על פי ההנחיות, הפיצוי המגיע לתובעת עומד על סך של 425$ ליום 28.6.93.
לפי שער, הדולר באותו מועד (2.82) הפיצוי הוא 1,198.5 ₪ בהצמדה למדד מיום 28.6.93 ועד ליום 2.1.089, יום הגניבה (לפי מחשבון "מיכל E") סכום זה הוא 2,295 ₪.


אני מורה לנתבעת לשלם לתובעת סכום זה בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מיום האירוע, 2.1.08 ועד ליום התשלום בפועל.


בנוסף, כיוון שהנתבעת לא שילמה לתובעת, גם לא את הסכום עליו לא חלקה, אני מורה לנתבעת לשלם לתובעת סך של 1,500 ₪ הוצאות ההליך דנן בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד ליום התשלום בפועל.


אני דוחה את תביעת התובעת לתשלום הוצאותיה עבור ייעוץ עו"ד. כיוון שהמדובר בתביעה קטנה, הוצאה זו אינה חלק מן ההליך שבפני.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. היעלמות מזוודה

 2. איחור במסירת מזוודה

 3. נזק לרכוש מזוודות - טיסה חו"ל

 4. תביעת ביטוח מזוודות טיסה לחו"ל

 5. תביעת פיצויים – מזוודות לא הגיעו

 6. איבוד מזוודה בטיסה - מי אחראי ?

 7. איחור בהגעת כבודה - תביעת פיצויים

 8. תביעה נגד ישראייר פיצוי על מזוודה

 9. מזוודה נגנבה אוטובוס אגד - פיצויים

 10. גניבה תכולה של מזוודה – טיסה תאילנד

 11. איחור של הגעת מזוודה – תביעות קטנות

 12. מזוודה לא הגיעה טיסה - תביעת פיצויים

 13. תביעה נגד השטיח המעופף – מזוודות נאבדו

 14. פיצויים על איחור הגעת מזוודה – ירח דבש

 15. שבירה של מכשירים מזוודה במהלך טיסה חו"ל

 16. תביעה נגד הדקה התשעים – אי הגעת מזוודות

 17. תביעה על עוגמת נפש איבוד מזוודות לאחר טיסה

 18. פיצויים על אי הגעת מזוודות - תביעה נגד אל על

 19. תביעה נגד חברת אל על מזוודות הגיעו באיחור – פיצויים ?

 20. תביעה בגין נזקים שנגרמו עקב איחור בקבלת כבודה שנשלחה בטיסה

 21. תביעה בגין איחור במסירת המזוודות לתובעים במהלך חופשת סקי בבולגריה

 22. פיצוי כספי בגין נזקים ועוגמת נפש כתוצאה מאי הגעת מזוודות ליעד החופשה

 23. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון