חשיפה לרעש ליקוי שמיעה


פסק דין

השופטת ורדה וירט – ליבנה

1. הערעור שבפנינו נסוב על פסק דינו של בית הדין האזורי בתל- אביב (השופט שמואל טננבוים; בל 101/98), אשר דחה את תביעתו של המערער להכיר בליקוי שמיעה בשל חשיפה לרעש כפגיעה בעבודה על פי הוראות חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) התשנ"ה – 1995 (להלן גם: "החוק").


2. המערער יליד 1966 עבד במפעל עלית בבית שמש באריזת קפה משנת 1991 למעט הפסקה בת חצי שנה. המערער היה חשוף בעבודתו לרעש מזיק והשתמש באוזניות. המערער החל לסבול מירידה בשמיעה כבר בחודש מאי 1991 מספר חודשים לאחר תחילת העבודה, ומטינטון סבל כבר בגיל 16.


3. השתלשלות ההליכים בתיק:


א. בית הדין האזורי מינה מומחה/יועץ רפואי, מתחום אף אוזן גרון, ד"ר א. ברקו (להלן: "המומחה"). שחיווה דעתו בשאלת הקשר הסיבתי הרפואי, בין עבודתו של המערער לבין הליקוי בשמיעתו.


ב. המומחה בחן את המסמכים הרפואיים שהיו לפניו וחיווה דעתו שהמערער סבל מליקוי באוזנו, אשר קדם לתקופת עבודתו וביקש מהמערער לערוך בדיקה רפואית נוספת היות ואחת הבדיקות שצורפה אינה תקינה.


ג. בחוות הדעת המשלימה הוסיף שכל הבדיקות מצביעות על ליקוי השמיעה שאינו כתוצאה מחשיפה לרעש אלא הליך תחלואתי רגיל. עוד ציין בחוות דעתו שלא בוצעה בדיקת BERA כפי שביקש.


ד. בעקבות חוות הדעת המשלימה התיר בית הדין האזורי למערער להפנות למומחה תוצאות של בדיקת BERA. המומחה ניתח את התוצאות וקבע שממצאי הבדיקות עולה שמדובר בליקוי מעורב על רקע הליך תחלואתי רגיל וללא חשיפה לרעש.


ה. ביום 13.1.04 על בסיס חוות הדעת דחה בית הדין האזורי את התביעה בהליך הראשון.


ו. על כך הוגש ערעור לבית הדין הארצי לעבודה, במסגרתו הצדדים הסכימו שעניינו של המערער יוחזר לבית הדין האזורי על מנת שיפנה למומחה שאלות הבהרה.


ז. בעקבות קביעה זו בית הדין האזורי התיר למערער למצות את זכותו ולשאול תשע שאלות הבהרה. שאלות ההבהרה בחנו גם את האפשרות שהעבודה בסביבה חשופה לרעש תחמיר את מצבו הרפואי של המערער. המומחה בתשובותיו לשאלות ההבהרה שלל באופן חד משמעי קשר סיבתי של גרימה או של החמרה בין החשיפה לרעש לבין ליקוי השמיעה ממנו סובל המערער.


ח. על סמך התשובות לשאלות ההבהרה בית הדין האזורי בפסק דינו השני מיום 12.1.06 אישר את חוות דעתו של המומחה ודחה בשנית את התביעה, על כך הוגש ערעור.


4. בהתאם לתקנה 103 לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי – דין), התשנ"ב – 1991באת כוח המוסד לביטוח לאומי ביקשה שטענותיה בישיבת קדם הערעור ירשמו בפרוטוקול ויחשבו כסיכומים בכתב והמערער השיב לטענות הללו באמצעות סיכומים בכתב, אשר הועברו למותב לצורך כתיבת פסק דין.


5. באת כוח המערער טענה, כי לאחר שהמערער הוכיח שנגרם נזק לשמיעתו וכי עבד חשוף לרעש מזיק בעבודה יש להכיר בליקוי השמיעה על דרך של החמרה.


6. באת כוח המשיב טענה לעומתו, כי המומחה קבע באופן חד משמעי וברור שאין קשר סיבתי בין ליקוי השמיעה של המערער לבין חשיפתו לרעש.

דיון והכרעה7. מהשתלשלות ההליכים בתיק עולה, כי הן בית הדין האזורי והן בית הדין הזה נהגו ביד רחבה במערער בכך שאישרו לו, מתוך הבנת מצוקתו, להפנות אל המומחה הרפואי בדיקות נוספות ושאלות הבהרה רבות.


8. תשובות המומחה לשאלות ההבהרה היו מנומקות ומעוגנות במסמכים הרפואיים ומהן עלה באופן חד משמעי שאין קשר סיבתי בין תנאי עבודתו של המערער לבין הליקוי באוזנו, לא בדרך של גרימה ולא בדרך של החמרה ובלשונו של המומחה:


"אבחנתי ברורה: ליקוי השמיעה המעורב של התובע כולו מתחלואה, לא נגרם ולא הוחמר מחשיפה לרעש."9. לא מצאנו כי יש מקום לסטות מחוות הדעת המלומדת של המומחה הרפואי ובהתאם להלכה הפסוקה, כאשר אין כל טעם מיוחד לסטות ממנה, בית הדין יאשר אותה. כך נפסק גם בעבל 213/06 הרצל זכות – המוסד לביטוח לאומי (12.11.06 לא פורסם). אשר על כן מהטעמים המפורטים לעיל אין מנוס אלא לדחות את הערעור.


10. סוף דבר- הערעור נדחה, ללא צו להוצאות.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תדירות שמיעה

 2. פגיעה שמיעה נגר

 3. מכשיר שמיעה ביטוח

 4. חבלה אקוסטית

 5. ליקוי שמיעה בעבודה

 6. ליקוי שמיעה - מסגר

 7. ליקוי שמיעה אסימטרי

 8. חשיפה לרעש ליקוי שמיעה

 9. בדיקת ברה (BERA) שמיעה

 10. נזק לא בלתי הפיך לשמיעה

 11. בעיות שמיעה בעקבות עבודה

 12. זכויות עובד פגיעה בשמיעה

 13. התפוצצות – ירידה בשמיעה

 14. ליקוי שמיעה בשתי אוזניים

 15. החזר מכשיר שמיעה - תביעה

 16. הכרה בפגיעה בשמיעה

 17. בדיקות שמיעה - ביטוח לאומי

 18. פיצוי על קניית מכשיר שמיעה

 19. ירידה הולכתית בשמיעה

 20. צפצופים באוזניים בעבודה

 21. עובד חשוף לרעש - ירידה בשמיעה

 22. ירידה בשמיעה - מנעולן משחיז

 23. ליקוי שמיעה בתדרי דיבור

 24. ליקוי שמיעה 0 אחוז נכות

 25. רעש יריות - ירידה בשמיעה

 26. ירידה בשמיעה ב-20 דציבל

 27. ליקוי שמיעה - כמה אחוזי נכות ?

 28. ירידה בשמיעה ב 20 דציבל

 29. בעיות שמיעה נהג אוטובוס

 30. דלקת אוזניים - כמה אחוזי נכות ?

 31. ירידה בשמיעה זכויות ביטוח לאומי

 32. בקשה לשמיעה חוזרת של עדים

 33. נזקים לשמיעה אצל עובדי נמל

 34. נזק אוזניים בעבודה – ביטוח לאומי

 35. עתירה להכרה בירידה בשמיעה

 36. פגיעה בעבודה - ליקוי שמיעה בגלל רעש

 37. קשר בין ירידה בשמיעה לעבודה

 38. נזק לשמיעה עקב חשיפה לרעש במסגרייה

 39. ירידת שמיעה מעבודה ברעש מזיק

 40. בדיקות שמיעה סותרות בועדה רפואית

 41. קבלת עדות שמיעה בהליכי ביניים - תקנה 521

 42. טענה כי הוועדה התעלמה מבדיקת ה-BERA

 43. אי התייחסות ועדה רפואית לבדיקת BERA

 44. בעיות שמיעה של די ג'יי - ביטוח לאומי

 45. בדיקת שמיעה אצל אודיולוג מטעם בית המשפט

 46. קשר סיבתי בין חשיפה לרעש בעבודה לבין ליקוי שמיעה

 47. פגיעה בשמיעה - סעיף 84א לחוק הביטוח הלאומי

 48. נדחתה תביעה להכיר בליקוי שמיעה כפגיעה בעבודה

 49. תנאי הכרה בליקוי שמיעה - הגשת תביעה תוך 12 חודשים ?

 50. פגיעה בשמיעה במסגרת העבודה עקב חשיפה לרעש מזיק

 51. האם עובד מסגרייה יכול לקבל פיצויים בגלל ירידה בשמיעה ?

 52. בדיקת BERA - החזרת תיק לוועדה הרפואית לעררים, בהרכב זהה

 53. ליקוי שמיעה: הגשת תביעה תוך 12 חודשים מהמועד שבו תועד הליקוי לפי סעיף 84א(א)(3) לחוק הביטוח הלאומי

 54. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון