פקודת מס הכנסה - ייעוץ משפטי


 1. סעיף 2 פקודת מס הכנסה

 2. סעיף 152 לפקודת מס הכנסה

 3. סעיף 220 לפקודת מס הכנסה

 4. סעיף 147 א לפקודת מס הכנסה

 5. סעיף 130(ג) פקודת מס הכנסה

 6. עבירות על פקודת מס הכנסה

 7. סעיף 66(ד)(2) פקודת מס הכנסה

 8. סעיף 92(א)(1) פקודת מס הכנסה

 9. סעיף 86 לפקודת מס הכנסה

 10. סעיף 147 לפקודת מס הכנסה

 11. סעיף 194 לפקודת מס הכנסה

 12. סעיף 159 לפקודת מס הכנסה

 13. סעיף 160 לפקודת מס הכנסה

 14. סעיף 135 לפקודת מס הכנסה

 15. סעיף 153 לפקודת מס הכנסה

 16. תיקון 132 לפקודת מס הכנסה

 17. סעיף 119א לפקודת מס הכנסה

 18. סעיף 216(4) לפקודת מס הכנסה

 19. הודעת השגה - סעיף 150 פקודת מס הכנסה

 20. סעיף 147 לפקודת מס הכנסה - פתיחת שומה

 21. ניכוי מס עמלות - סעיף 170 פקודת מס הכנסה

 22. סעיף 9(7) פקודת מס הכנסה - תאונת דרכים

 23. אי רישום תקבולים - סעיף 216(7) פקודת מס הכנסה

 24. פטור ממס על פי סעיף 9(5) לפקודת מס הכנסה

 25. סעיף 145ב (א)(1) פקודת מס הכנסה - אי רישום תקבול

 26. ועדה רפואית לעררים לפי פקודת מס הכנסה קבעה 90% נכות צמיתה

 27. מסירת תרשומת כוזבת בדו"ח - עבירה על סעיף 220(2) לפקודת מס הכנסה

 28. ועדה רפואית לעררים לפי פקודת מס הכנסה קבעה נכות צמיתה 85.72%

 29. מטרת סעיף 145 לפקודת מס הכנסה - מסגרת אירגונית לביצוע רישומי התקבולים

 30. סעיף 152(ב) לפקודת מס הכנסה - הפרשי הון בלתי מוסברים בין שתי הצהרות הון

 31. מתי יש לדווח למס הכנסה על הפסד מכירת מגרש ? - סעיף 8א'(ג) לפקודת מס הכנסה

 32. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון