בעלי חיים - ייעוץ משפטי


 1. חוק בעלי חיים

 2. חוק להגנת חיית הבר

 3. גידול קוף בבית

 4. צו הגנת חיית הבר

 5. חוק ניסויים בבעלי חיים

 6. פקודת הגנת דבורים

 7. תקנות צער בעלי חיים

 8. פקודת זבל בעלי חיים

 9. סחר חיית בר מוגנת - חוחית

 10. תקנות מחלות בעלי חיים

 11. עבירת התעללות בחיות

 12. תקנות החזקת בעלי חיים

 13. פקודת מחלות בעלי חיים

 14. החזקת חיית בר ללא היתר – קוף

 15. חוב על מזון לבעלי חיים

 16. הצעת חוק רווחת בעלי חיים

 17. סחר לא חוקי של תוכים – כתב אישום

 18. לכידת חתולים - צער בעלי חיים

 19. מילוי עורות של חיית בר – כתב אישום

 20. אי השגחה על בעל חיים - כתב אישום

 21. פקודת מחלות בעלי חיים נוסח חדש

 22. טופס דיווח שנתי על החזקת חיות בר

 23. פקודת מחלות בעלי חיים - שחיטת עדר כבשים

 24. תביעה נגד חנות חיות בגין מזון ברמה נחותה

 25. איסור התעללות בבעלי חיים - חוק צער בעלי חיים

 26. טופס היתר סחר העברה החזקה - של חיות בר

 27. טופס בקשה להיתר סחר החזקה העברה - חיות בר

 28. תביעה ייצוגית - הטעיה ניסויים בבעלי חיים על מוצרים

 29. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון