איכות הסביבה - ייעוץ משפטי


 1. חוק אוויר נקי

 2. הפסקת זיהום נחל

 3. הזרמת שפכים לנחל

 4. כריתת עצים מוגנים

 5. עתירה נגד זיהום הים

 6. זיהום אויר – מפעלים

 7. זיהום נחל גזר

 8. הזרמת סולר לים

 9. הזרמת שפכים לים

 10. תקנות זיהום אוויר

 11. זיהום נחל מי ביוב

 12. זרימת רעלים במפעל

 13. עונש על זיהום מים

 14. עבירות זיהום מים - ערעור

 15. תקנות שמירת הניקיון

 16. הזרמת שפכים לים ללא היתר

 17. בקשה להפסקת זיהום

 18. הצעת חוק אוויר נקי

 19. פגיעה בסביבה החופית

 20. זיהום ממפעל - זיכוי

 21. עונש על לכלוך חוף הים

 22. השלכת פגרי פרות ברשות הרבים

 23. זיהום אוויר תחנת הכוח רידינג

 24. אג'נדה 21 - פגיעה באיכות הסביבה

 25. זיכוי מעבירות זיהום הסביבה

 26. תקנות חופש המידע איכות הסביבה

 27. בדיקות מעבדה של איכות הסביבה

 28. ייצור קומפוסט - פגיעה באיכות הסביבה

 29. אחריות אישית בעבירת איכות הסביבה

 30. איכות הסביבה - מניעת זיהום מי הים בשמן

 31. מה העונש על הזרמת ביוב / דלק - זיהום הסביבה ?

 32. תנאי רישיון עסק תחנת הדלק - המשרד לאיכות הסביבה

 33. במות עץ ליד מסעדות חוף הים - פגיעה בסביבה חופית ?

 34. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון