אחוזי נכות - ייעוץ משפטי


אחוז הנכות הרפואית נקבעים בהתאם לאחוז הנקוב לצד כל אחד מהליקויים והפגימות אשר ברשימת הליקויים בתקנות הביטוח הלאומי.

נכות רפואית מצטברת

אחוז הנכות הרפואית של תובע אשר לו מספר ליקויים המפורטים ברשימת הליקויים, ייקבע בהתאם לגבוה מבין האחוזים שנקבעו לו בהתאם לתקנה 2 (להלן - האחוז הראשון), בתוספת אחוזים כמפורט להלן:

(1) האחוז השני שנקבע לו כפול ביתרת האחוזים המתקבלת לאחר הפחתת האחוז הראשון מ-100%;

(2) האחוז השלישי שנקבע לו כפול ביתרת האחוזים המתקבלת לאחר הפחתת האחוז הראשון והתוספת שחושבה לפי פסקה (1) מ-100%, וכן הלאה.

אם נקבע אחוז נכות רפואית מצטברת המבוטא בשבר אחרי השלם - יעוגל השבר לשלם כלפי מעלה.

אחוז נכות בשל ליקוי שאינו ברשימת הליקויים

היה לתובע ליקוי שלא פורט ברשימת הליקויים, רשאי רופא מוסמך לקבוע את אחוז הנכות הרפואית בהתחשב במבחנים שנקבעו ברשימת הליקויים, יש לציין כי הוראה זו לא תחול אם לדעת הרופא המוסמך דומה הליקוי שיש לתובע גם לליקוי המפורט בתוספת לתקנות הביטוח הלאומי.

תחילת הנכות הרפואית

בנכות רפואית שנוצרה תוך 36 החדשים שקדמו ליום הגשת התביעה לביטוח לאומי, יקבע הרופא המוסמך את התאריך שבו נוצרה הנכות האמורה.

בנכות רפואית שנוצרה לפני תקופת 36 החדשים שקדמו ליום הגשת התביעה לביטוח לאומי, יקבע הרופא המוסמך כי תחילת הנכות היא לפני תקופת 36 החדשים האמורה.

נכות רפואית זמנית

רופא מוסמך רשאי לקבוע אחוז נכות רפואית לתקופה מוגבלת, כל עוד מצבו הרפואי של התובע אינו יציב; תקפה של כל קביעה זמנית כאמור יהיה לתקופה שאינה עולה על שנתיים מיום הקביעה.

חוות דעת מיועץ

לצורך קביעת אחוז הנכות הרפואית, רשאי רופא מוסמך לבקש מיועץ שיגיש לו חוות דעת על סמך מסמכים רפואיים ותוצאות בדיקות אחרות שהובאו בפניו.

בדיקות נוספות

רופא מוסמך רשאי לדרוש מהתובע להיבדק גם בידי יועץ רפואי או בידי מומחה אחר ולעבור בדיקות נוספות אחדות הדרושות, לדעתו, לקביעת אחוזי הנכות הרפואית.

החלטת הרופא המוסמך

החלטת רופא מוסמך בדבר אחוז נכות רפואית תהיה בכתב ויצורפו אליה הממצאים והנימוקים.

קביעת אחוזי נכות רפואית על סמך מסמכים

רופא מוסמך רשאי לקבוע את אחוזי הנכות הרפואית על סמך מסמכים רפואיים בלבד, מבלי לבדוק את התובע, בכל אחד מאלה:

(1) התובע הסכים לכך מראש;

(2) הרופא המוסמך קבע כי אחוז הנכות הרפואית של התובע הוא בשיעור של 90% לפחות;

(3) הרופא המוסמך קבע כי אחוז הנכות הרפואית של התובע הוא בשיעור של 40% לפחות, לאחר שיועץ רפואי או מומחה אחר כאמור בתקנה 8 בדק במקומו את התובע והגיש לרופא המוסמך דין וחשבון על תוצאות הבדיקה.

סודיות

המסמכים הרפואיים אשר בידי ביטוח לאומי או הרופא המוסמך הם סודיים, אך מותר להביאם לידיעת אדם אשר נזקקים לשירותו לצורך קביעת אחוז הנכות.

מסירת מידע

בהתאם לבקשת התובע, יימסר לו העתק מהחלטת הרופא המוסמך וכן העתק מהממצאים והנימוקים, אלא אם כן החליט הרופא שאין להביא את הממצאים והנימוקים לידיעת התובע עצמו, אלא לידיעת בא כוחו של התובע או לידיעת אדם אחר המייצג, לדעת המוסד, את התובע.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. 0 אחוז נכות

 2. 40 אחוזי נכות

 3. חישוב אחוזי נכות

 4. 9 אחוז נכות

 5. 8 אחוזי נכות

 6. 28 אחוז נכות

 7. פרכוסים פסיכומוטורי

 8. 39 אחוזי נכות

 9. 36 אחוזי נכות

 10. 55 אחוזי נכות

 11. אחוזי נכות ביטוח לאומי

 12. ערעור על אפס אחוזי נכות

 13. crps אחוזי נכות

 14. עיגול אחוזי נכות

 15. חך - כמה אחוזי נכות ?

 16. זאבת - כמה אחוזי נכות ?

 17. שחפת - כמה אחוזי נכות ?

 18. לשון - כמה אחוזי נכות ?

 19. טיקים - כמה אחוזי נכות ?

 20. אקזמה - כמה אחוזי נכות ?

 21. עקרות - כמה אחוזי נכות ?

 22. פזילה - כמה אחוזי נכות ?

 23. אפזיה - כמה אחוזי נכות ?

 24. טחורים - כמה אחוזי נכות ?

 25. צרידות - כמה אחוזי נכות ?

 26. אריתמה - כמה אחוזי נכות ?

 27. קטרקט - כמה אחוזי נכות ?

 28. אספרמיה - כמה אחוזי נכות ?

 29. אשך אחד - כמה אחוזי נכות ?

 30. אריסיפלס - כמה אחוזי נכות ?

 31. קולובומה - כמה אחוזי נכות ?

 32. דרמטיטיס - כמה אחוזי נכות ?

 33. עצם השכם - כמה אחוזי נכות ?

 34. כיב קיבה - כמה אחוזי נכות ?

 35. ארטריטיס - כמה אחוזי נכות ?

 36. פרקינסון - כמה אחוזי נכות ?

 37. פרכוסים - כמה אחוזי נכות ?

 38. מחלת כבד - כמה אחוזי נכות ?

 39. הידרוצלה - כמה אחוזי נכות ?

 40. וריקוצלה - כמה אחוזי נכות ?

 41. מחלות דם - כמה אחוזי נכות ?

 42. שחפת העור - כמה אחוזי נכות ?

 43. סטריקטורה - כמה אחוזי נכות ?

 44. עקירת עין - כמה אחוזי נכות ?

 45. עצם הבריח - כמה אחוזי נכות ?

 46. צניחת רחם - כמה אחוזי נכות ?

 47. איבוד קול - כמה אחוזי נכות ?

 48. אין אונות - כמה אחוזי נכות ?

 49. פי הטבעת - כמה אחוזי נכות ?

 50. השתלת עדשה - כמה אחוזי נכות ?

 51. שחפת עצמות - כמה אחוזי נכות ?

 52. ליקוי ראיה - כמה אחוזי נכות ?

 53. פיגור שכלי - כמה אחוזי נכות ?

 54. עודף משקל - כמה אחוזי נכות ?

 55. אנצפלופטיה - כמה אחוזי נכות ?

 56. כריתת שדיים - כמה אחוזי נכות ?

 57. שושנת יריחו - כמה אחוזי נכות ?

 58. לחץ דם גבוה - כמה אחוזי נכות ?

 59. הרחבת אישון - כמה אחוזי נכות ?

 60. פגיעה מוחית - כמה אחוזי נכות ?

 61. התקף ג'קסון - כמה אחוזי נכות ?

 62. כריתת צלעות - כמה אחוזי נכות ?

 63. נזק לכלי דם - כמה אחוזי נכות ?

 64. צניחת נרתיק - כמה אחוזי נכות ?

 65. כריתת שחלות - כמה אחוזי נכות ?

 66. כריתת הרחם - כמה אחוזי נכות ?

 67. פיסטולה במעי - כמה אחוזי נכות ?

 68. מפרצת עורקים - כמה אחוזי נכות ?

 69. אקנה וולגריס - כמה אחוזי נכות ?

 70. קרדיוספזמוס - כמה אחוזי נכות ?

 71. עצירות שלשול - כמה אחוזי נכות ?

 72. הפרדות רשתית - כמה אחוזי נכות ?

 73. שרירים במרפק - כמה אחוזי נכות ?

 74. פגיעה בצלעות - כמה אחוזי נכות ?

 75. אולקוס טרופי - כמה אחוזי נכות ?

 76. אלופציה אראטה - כמה אחוזי נכות ?

 77. כריתת שד אחד - כמה אחוזי נכות ?

 78. שחפת לא פעילה - כמה אחוזי נכות ?

 79. הפרעות קצב לב - כמה אחוזי נכות ?

 80. עכירות בקרנית - כמה אחוזי נכות ?

 81. דמעות בעיניים - כמה אחוזי נכות ?

 82. איבוד חוש ריח - כמה אחוזי נכות ?

 83. גבר בלי אשכים - כמה אחוזי נכות ?

 84. הפרעות בדיבור - כמה אחוזי נכות ?

 85. פיסורה אנאלית - כמה אחוזי נכות ?

 86. היצרות השופכה - כמה אחוזי נכות ?

 87. איבוד חוש טעם - כמה אחוזי נכות ?

 88. Panhyserectomy - כמה אחוזי נכות ?

 89. פיסטולה אנאלית - כמה אחוזי נכות ?

 90. גלאוקומה בעין - כמה אחוזי נכות ?

 91. פגיעה בגולגולת - כמה אחוזי נכות ?

 92. תפיחות הבלוטות - כמה אחוזי נכות ?

 93. סטריקטורה בושט - כמה אחוזי נכות ?

 94. לימפומה ממאירה - כמה אחוזי נכות ?

 95. אוסטאומיאליטיס - כמה אחוזי נכות ?

 96. טרכומה (גרענת) - כמה אחוזי נכות ?

 97. יבלות פלנטריות - כמה אחוזי נכות ?

 98. התקפים מינוריים - כמה אחוזי נכות ?

 99. פמפיגוס וולגריס - כמה אחוזי נכות ?

 100. אקנה קונגלובטה - כמה אחוזי נכות ?

 101. אסטמה סימפטומים - כמה אחוזי נכות ?

 102. כשל חיסוני נרכש - כמה אחוזי נכות ?

 103. מחלת סעיפים בושט - כמה אחוזי נכות ?

 104. צניחת עפעף פטוזיס - כמה אחוזי נכות ?

 105. בעיות קואורדינציה - כמה אחוזי נכות ?

 106. שרירי חזה – פציעה - כמה אחוזי נכות ?

 107. אלופציה אוניברסלית - כמה אחוזי נכות ?

 108. עכירות בזגוגית העין - כמה אחוזי נכות ?

 109. הפרעות נשימה דרך האף - כמה אחוזי נכות ?

 110. הפרעות בנשימה דרך הפה - כמה אחוזי נכות ?

 111. שחפת של בלוטות הלימפה - כמה אחוזי נכות ?

 112. גבר בלי פין / אובדן פין - כמה אחוזי נכות ?

 113. מחלת הבלוטות להפרשה פנימית - כמה אחוזי נכות ?

 114. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון