סיעוד - ביטוח לאומיבהתאם לסעיף 244 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב] תשנ"ה 1995, נבחנת הזכאות לגימלת סיעוד ושעורה, על פי יכולת הנבדק לבצע את פעולות היומיום בתחומי ביתו.

פעולות היומיום מוגדרות בסעיף 223 כפעולות לבישה, אכילה, שליטה בהפרשות, רחצה, ניידות עצמית בבית.

נקבע לא אחת כי אין פגם בטופס שנקבע על ידי המוסד ובו שיטת ניקוד לצורך הדרכה של פקיד התביעות.

נקבע כי מאחר והטופס אינו מעוגן בחוק או בתקנות, אין הוא מחייב את בית הדין לעבודה, אך בית הדין לעבודה ייעזר בעובדות (להבדיל מן ההערכות) שנקבעו באותו טופס, כאשר בחשבון הסופי בית הדין לעבודה הוא שצריך לקבוע, על סמך עובדות, אם התלות בזולת "רבה" או "לחלוטין".

השיעור המינימלי של גמלת הסיעוד מוענק למי שתלוי במידה רבה בעזרת הזולת לביצוע רוב פעולות יום יום, או - למי שזקוק להשגחה.

בדיקת מידת התלות בעזרת הזולת, על פי האמור ברישא של סעיף 224(א) לחוק, כפופה להסדרים שנקבעו בין ביטוח לאומי לבין שירותי הבריאות והרווחה, כאמור בסעיף 224(ג) לחוק.

סעיף 224(א) לחוק קובע:

(1) מבוטח שכתוצאה מליקוי נהיה תלוי במידה רבה בעזרת הזולת לביצוע רוב פעולות יום יום , או הזקוק להשגחה - זכאי לגמלת סעוד בשיעור השווה לקצבת יחיד מלאה.

(2) מבוטח שכתוצאה מליקוי נהיה תלוי לחלוטין בעזרת הזולת לביצוע כל פעולות יום יום או הזקוק להשגחה מתמדת - זכאי לגמלת סיעוד בשיעור השווה ל- 150% מקצבת יחיד מלאה.

ניידות

הניידות, כמו גם יתר פעולות היומיום, נבחנות בתחומי ביתו של הנבדק. בתוך תחום הבית.

הלבשה

בהערכת תלות בנושא הלבשה נבדקת מידת היזקקות לעזרה בהלבשה.

רחצה

בהערכת תלות בנושא רחצה נבדקת היזקקות לעזרה פעילה בפעולות הרחצה.

אכילה ושתיה

בהערכת תלות בנושא אכילה ושתיה נבדקת היזקקות לסיוע באכילה: פסיקת בית הדין לעבודה קבעה כי יש לפרש את המונח אכילה פירוש רחב. נקבע כי פעולות בישול במטבח והגשה הן פעולות בפני עצמן, הקשורות אמנם באכילה, אך אינן בגדר אכילה.

במסגרת סעיף זה נבחנת גם יכולתו של הנבדק לקחת תרופות בהתאם לסדר היום והמינון.

הפרשות

בהערכת תלות בנושא הפרשות נבדקת מידת היזקקות המבוטח לסיוע.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק סיעוד

 2. חוק ביטוח סיעוד

 3. גניבה של מטפל סיעודי

 4. הערכת תלות ביטוח לאומי

 5. גמלת סיעוד ביטוח לאומי

 6. גמלת סיעוד - תעודת עיוור

 7. ביטוח סיעוד קבוצתי

 8. פיטורים עובד סיעוד

 9. מטפלת סיעודית זרה - תביעה

 10. ערעור על מבחן תלות

 11. תביעת מטפלת סיעודית

 12. הוספת נקודות בסיעוד

 13. עורך דין ביטוח סיעוד

 14. שירותי סיעוד – ניגוד עניינים

 15. ביטוח סיעודי - אי גילוי

 16. גמלת סיעוד - עזרת הזולת

 17. ביטוח סיעוד כללית מושלם – תביעה

 18. תאונת עבודה מטפלת סיעודית

 19. אלצהיימר / דמנציה - ביטוח סיעוד ?

 20. פטירת המעסיק עובד זר סיעודי

 21. הערכת תלות גמלת סיעוד ביטוח לאומי

 22. הצעת חוק זכויות עובדי סיעוד

 23. ביטוח לאומי ועדת ערר סיעוד

 24. עובד זר סיעודי - ביטוח לאומי

 25. צו הביטוח הלאומי ביטוח סיעוד

 26. מי זכאי לגמלת סיעוד מביטוח לאומי ?

 27. מטפל סיעודי זר - עבודה 7 ימים בשבוע

 28. זכויות מטפלת סיעודית מאוקראינה

 29. הצעת חוק גמלת סיעוד מוסד סיעודי

 30. קשר בין גמלת סיעוד לתאונת דרכים

 31. סעיף 224(א) חוק ביטוח לאומי - גמלת סיעוד

 32. תקנות בריאות העם צוות סיעודי במרפאות

 33. ביטוח סיעוד מתום תקופת ההמתנה עד הגשת תביעה

 34. דחיית חברת ביטוח תשלום גמלת סיעוד - משלים לגימלאי

 35. סעיף 223 חוק הביטוח הלאומי - שירותי סיעוד / השגחה

 36. תביעה לקבל תשלום בגין חודשים בהם העסיק מטפל באופן פרטי

 37. האם זכאית התובעת לפיצויי פיטורים לאחר שהמטופלת הסיעודית בה טיפלה נפטרה ?

 38. זכאות לגמלת סיעוד כמי שתלויה לחלוטין בביצוע כל פעולות היום יום בכל שעות היממה

 39. זכאות לגמלת סיעוד בשיעור המקסימלי כמי שתלוי לחלוטין בעזרת הזולת לביצוע כל פעולות היומיום

 40. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון