זכויות חיילים בביטוח לאומיעד ליום 21.6.1991, המועד בו נכנס תיקון 76 לחוק הביטוח לאומי לתוקף, לא היו חיילים משוחררים שעבדו במפעלי תעשייה ובבתי מלאכה זכאים למענק עבור "עבודה מעודפת". בין יום 21.6.1991 ועד ליום 1.7.2001 קמה לחיילים משוחררים שעבדו במפעלי תעשייה ובבתי מלאכה ועמדו ביתר התנאים הקובעים בחוק זכאות למענק "עבודה מועדפת". בין 1.7.2001 לבין 13.11.2002 שב המחוקק וביטל את המענק. החל מיום 13.11.2002 זכאים חיילים משוחררים למענק.

בית הדין לעבודה ציין בפסיקתו כי הפניית חיילים משוחררים ל"עבודה נדרשת" הידועה בכינויה: "עבודה מועדפת" מכוונת על פי תכליתה להגשמת שתי מטרות עיקריות השלובות זו בזו: תמריץ לחיילים משוחררים להשתלב במקומות עבודה, ובתוך כך מניעת כניסתם למעגל האבטלה; והעסקתם של החיילים המשוחררים במקומות עבודה שנקבעו כמוֹקדים בעלי חשיבות לצרכי המשק.

בהתאם, מעודכנים מעת לעת, סוגי עבודה ומקומות עבודה, כנדרש על רקע נסיבות המקום והזמן.

ביטוי למטרותיו של סעיף 174 לחוק הביטוח הלאומי הקובע מענק למי שעבד בעבודה מועדפת ותכליתו נמצא בדברי ההסבר להצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 47), תשמ"ב-1982 שם צוין כי החוק המוצע נועד לעודד חיילים משוחררים במשך שנתיים מיום שחרורם מהשירות הסדיר, להשתלב במקומות ובסוגי עבודה שייקבעו כעבודה מועדפת, מתוך התחשבות בצרכי המשק. חייל משוחרר שייענה להצעת שירות התעסוקה ויעבוד בעבודה מועדפת כאמור, יהיה זכאי למענק.

תשלום מענק זה יהווה תמריץ לחייל משוחרר לצאת לעבודה שאינה "עבודה מתאימה" כמשמעותה בחוק, אך מאידך היא עבודה מועדפת לצרכי המשק, וזאת במקום לקבל דמי אבטלה להם הוא זכאי.

תכלית חקיקת סעיף 174 לחוק לעניין מענק עבודה מועדפת הייתה לעודד חיילים משוחררים לאחר שירות החובה, שנכפה עליהם מכוח חוק שירות הביטחון, להשתלב במקומות ובסוגי עבודה שנקבעו כעבודה מועדפת, מתוך התחשבות בצורכי המשק.

הרציונל העומד בבסיס המענק הניתן עבור עבודה מועדפת מתבסס על הרצון לעודד חיילים משוחררים לעבוד בעבודה מעין זו במשך השנה הראשונה שלאחר שחרורם משירות סדיר.

בשנה זו זכאי החייל המשוחרר לקבל דמי אבטלה גם ללא צבירתם של ימי אכשרה בכלל. כך, אם יעבוד בעבודה מועדפת, יקבל תחת דמי אבטלה שכר עבודה ונוסף על כך, מענק מיוחד. המשמעות הינה כי המחוקק ראה לנכון ליצור תמריץ עבור חיילים משוחררים שלא לסמוך את ידיהם על דמי אבטלה אלא לצאת אל שוק העבודה.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חייל בבידוד

 2. זכויות חייל קבע

 3. חוק הגנת החייל דירה

 4. חוק חיילים משוחררים

 5. החמרת מצב בצבא

 6. פציעת חייל במשחק

 7. חוק רישום פטירת חיילים

 8. העסקת חייל עריק

 9. טרשת נפוצה - חייל

 10. מעצר פתוח - חיילים

 11. תביעה על תקיפה של חיילים

 12. השכרת דירה לחיילים

 13. תקנות חיילים משוחררים

 14. הרדמות חייל במהלך נסיעה

 15. חייל קרבי חריג - פרופיל 64

 16. החמרה במצב נפשי בצבא

 17. ארנונה חיילים בשירות סדיר

 18. זכויות חייל שנפל בשבי

 19. חייל מג''ב - ועדה רפואית

 20. קורס קדם צבאי - דמי ביטוח לאומי

 21. ילד של חייל שנספה במערכה

 22. סמכות בית דין לעבודה - חייל קבע

 23. תקנות קליטת חיילים משוחררים

 24. ביטוח לאומי או קצין התגמולים

 25. ועדת התעסוקה - חוק חיילים משוחררים

 26. הצעת חוק פטור מאגרה חייל בודד

 27. צו משפחות חיילים שנספו במערכה

 28. הצעת חוק הנחה בארנונה לחיילים

 29. הפסדי שכר חיילים - תאונת דרכים

 30. כיב התריסריון אסטמה – חייל משמר הגבול

 31. חוק החלטות הנוגעות לחיילים בשירות קבע

 32. נפילה של חייל במדרגות בבית בדרך לבסיס

 33. פציעה מירי חיילים - תביעה נגד ישראל ?

 34. חוק התגמולים חיילים שנספו במערכה - הגמלאות

 35. בחירה בזכויות ביטוח לאומי או קצין תגמולים ?

 36. טראומה בגלל מלחמת יום הכיפורים – ביטוח לאומי

 37. חוק חבלה שלא בעת מילוי תפקיד - תגמולים לחיילים

 38. פגיעת כדור גומי - ירי חיילים - זכאות לפיצויים ?

 39. בחירה בין ביטוח לאומי לבין חוק הנכים תגמולים ושיקום

 40. חוק משפחות חיילים שנספו במערכה – מחלה בגלל לחץ נפשי

 41. צו הביטוח הלאומי סוגי משרתים במילואים לעניין תגמול

 42. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון