חוק החזקת נשק


הצעת חוק זכויות התלמיד (תיקון – איסור החזקת נשק על ידי תלמיד במוסד חינוך), התשס"ט–2009 (להלן:"חוק החזקת נשק")

הוספת סעיף 10א

1.

בחוק זכויות התלמיד, התשס"א–2000, אחרי סעיף 10 יבוא:

"איסור החזקת נשק במוסדות חינוך

10א.

(א) על אף האמור בכל דין, תלמיד המחזיק סכין או אולר כהגדרתם בחוק העונשין, התשל"ז–1977, וכן אגרופן או כל נשק קר אחר, בתחום מוסד חינוך, יורחק לאלתר ממוסד החינוך עד להגשת תסקיר מפקיד סעד כהגדרתו בחוק שירותי הסעד, התשי"ח–1958.

(ב) פקיד הסעד כאמור בסעיף קטן (א) ימליץ על דרך ייעוץ או טיפול בתלמיד ובהוריו ויקבע אמצעים לליווי התלמיד במוסד החינוך."

דברי הסבר חוק החזקת נשק

הצעת חוק זו מטרתה לצמצם ולמנוע את תופעת "הסכינאות" והשימוש בנשק קר הפוקדת את מערכת החינוך בתקופה האחרונה.

לדאבוננו, זירת מערכת החינוך, שמאז ומתמיד הוערכה כזירה בטוחה לתלמיד, השתנתה, ותופעת האלימות המאפיינת את החברה הישראלית חדרה לתוכה.

הדיווח על מימדי תופעת האלימות בין כותלי בתי הספר הוא חלקי מאד והדבר מיוחס לנטיית הנהלות בתי הספר לברר אירועים אלימים ואף חריגים ביותר, בתוך המערכת, זאת כדי למנוע פגיעה בתדמית בית הספר ובמעמדו של בית הספר בקהילה. ואולם לאחרונה נודע על אירועים מדאיגים מאוד בהם ילדים בגילאי 8-9 מצטיידים בסכינים ודוקרים את חבריהם בעקבות ריב ומתח גם על דבר פעוט.

נשיאת נשק קר כגון סכין, מוט ברזל, אגרופן וכיוצא באלה, מעידה על אוירה ומציאות בלתי נסבלת במערכת החינוך. חברה מתוקנת אינה צריכה ואינה יכולה להשלים עם התופעה בה ילדים מחזיקים בנשק הן כדי לאיים ולפגוע, והן כדי לחוש ביטחון מפני פגיעה על ידי ילדיו אחרים.החיים בין כותלי בית הספר חייבים להיות מאופיינים בתחושת בטחון אצל התלמיד ואצל סגל המורים.

הצעת החוק באה לאסור כל נשיאת נשק קר בין כותלי מערכת החינוך ולקבוע שכל תלמיד המחזיק בנשק קר יושעה לאלתר מלימודיו עד להגשת תסקיר פקיד סעד וקביעתו לגבי אופן יעוץ, טיפול וליווי התלמיד.


לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק החזקת נשק

 2. חילוט כלי נשק

 3. מעצר בגלל סכין

 4. קניית נשק גנוב

 5. פיצוי על דקירה עם סכין

 6. רשיון נשק ארגוני

 7. תקיפת שמרטפית עם סכין

 8. עבירת החזקת נשק

 9. הובלת נשק - מעצר

 10. עונש על עבירות נשק

 11. החזקת אקדח - מעצר

 12. עונש על החזקת סכין

 13. עונש על מכירת סכין

 14. החזקת נשק שלא כדין

 15. מעצר על עבירות נשק

 16. נשיאת נשק שלא כדין

 17. החזקת סכין שלא כדין

 18. פציעה ע''י יריות אקדח

 19. פציעה ביד על ידי סכין חיתוך

 20. מכירת נשק בניגוד לחוק

 21. גניבת נשק מצה''ל – מעצר

 22. תקיפה עם סכין – תביעת פיצויים

 23. החזקת נשק ותחמושת - מעצר

 24. ירי באמצעות אקדח כדוריות

 25. עונש על החזקת נשק בבית המשפט

 26. ערעור על קולת העונש בעבירות נשק

 27. מציאת אקדח במהלך חיפוש משטרתי בדירה

 28. הנאשם ירה באוויר באקדח בו החזיק שלא כדין

 29. ערעור על עבירה של החזקת סכין לפי סעיף 186(א) לחוק העונשין

 30. עבירה לפי סעיף 144(א) לחוק העונשין רכישת/החזקת נשק שלא כדין

 31. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון