למוטב בלבד קרוס


במרכז השיק מעל שם הנפרע מופיע שרטוט שנהוג לכנותו "קרוס" (//). תוצאות השרטוט הן, שהבנק הנמשך יכבד את השיק רק אם יוצג לו לשם פירעון על ידי בנקאי. במילים אחרות: השרטוט מונע מאוחז השיק לסור לבנק הנמשך בעצמו ולבקש תמורת השיק כסף מזומן אלא הוא מחייב את האוחז לפנות אל בנק, בין הבנק הנמשך ובין כל בנק אחר, ולפתוח אצלו חשבון, על מנת שהבנק יגבה בעבורו את סכום השיק מחשבון המושך ויזכה את חשבונו בסכום שגבה.

המילים : "שלמו ל… בלבד", מלמדות על כוונה להגביל את עבירותו של השיק. משמעות הגבלת העבירות היא, כי הנפרע אינו יכול להעביר לאחר בעלות בשיק. יש בכוחו להסב את השיק לאחר לשם שליחות וגבייה, היינו, על מנת שהנסב יגבה את סכום השיק מהמושך או מהנמשך עבור הנפרע. אולם אין בכוחו להסב את השיק באופן שהנסב ירכוש לעצמו בשיק זכות בעלות משלו

בתוך השרטוט מופיעות מילים מודפסות: "למוטב בלבד", ומתחת להן בשורה נוספת: "אינו סחיר ואינו עביר". אין מחלוקת כי בדומה למילים: "שלמו ל…בלבד", שעל משמעותן עמדנו קודם, גם מילים אלה מלמדות על כוונה להגביל את עבירותו של השיק.

בפסק דינו של בית המשפט העליון בע"א 1560/9 ציטיאט נ' הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ, פ"ד מח (4), 498 (להלן: "פרשת ציטיאט"). התגלעה סתירה בין שני כיתובים על גבי שיק, וליתר דיוק: בין המילים "למוטב בלבד" שיש בהן כדי לשלול את העבירות, אשר הופיעו על השיק בכתב יד, לבין המילים "לפקודת" המצביעות על יכולתו של הנפרע לסחר את השיק לאחר, אשר הופיעו בדפוס. נפסק, כי אמת המידה להכרעה בהתנגשות היא כוונת הצדדים. ואלה היו דבריו של כבוד הנשיא שמגר (בעמ' 511):

"לטעמי, הכלל היסודי שאותו יש להעדיף גם בדיני שטרות הוא פנייה אל כוונת הצדדים. ההנחה העובדתית היא כי הכיתוב בכתב היד משקף בדיוק רב יותר את כוונתו האותנטית של מושך השטר…"

לאור האמור לעיל נקבע, כי המילים: "למוטב בלבד", שנרשמו על גבי השיק בכתב יד, גוברות על המילה המודפסת: "לפקודת".

כך גם בענייננו: מחיקת הכיתוב שבתוך השרטוט: "למוטב בלבד, אינו סחיר ואינו עביר", אשר בוצעה בכתב יד, גוברת על הנוסח הסטנדרטי המודפס: "שלמו ל… בלבד". במחיקה הידנית של הכיתוב שהופיע בתוך השרטוט יש כדי ללמד מתוך עצמה שהצדדים התכוונו לבטל את הגבלת עבירותו של השיק, שאם לא כן, מה הייתה כוונתם כאשר מחקו בכתב יד כיתוב זה? נשוב ונטעים כי מפני השיק עולה בבירור שמה שנמחק אינו השרטוט, כי אם הכיתוב שבתוך השרטוט: "למוטב בלבד, אינו סחיר ואינו עביר". אין לייחס לצדדים כוונה אבסורדית למחוק את הכיתוב שהגביל את העבירות כדי שהשיק יישאר בלתי עביר.

ראוי להוסיף כי בפרשת ציטיאט (בעמ' 512) קבע כבוד הנשיא שמגר כלל פרשני נוסף, לאמור:

"מקובל עליי כי במקרי ספק או במקרים גבוליים – גובר יסוד הסחרות (העבירות והטהירות)…"

פקודת השטרות קובעת בסעיף 28, כי רק מי שנטל שטר שלם ותקין על פי מראהו עשוי להיות אוחז כשורה. שטר שאינו שלם או שאינו תקין מבחינת צורתו מעיד על עצמו כי ייתכן שמשהו אינו כשורה והוא עצמו אומר "דרשני" (ראו בספרו הנ"ל של לרנר, בעמ' 275). כך, למשל, נקבע בפסיקה כי אי התאמה בין שם הנפרע לבין שמו של המסב הראשון, או אי התאמה לעניין הסכום בין המלים והספרות – שוללות אפשרות של אחיזה כשורה (לרנר, שם בעמ' 276 – 277).

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. קרוס צ'ק

 2. הסבת צ'ק לחברה

 3. למוטב בלבד קרוס

 4. שינוי צ'ק בכתב יד

 5. חתימת שלוח על צ'ק

 6. חילול צ'קים

 7. התנגדות לביצוע צ'ק

 8. ביטול צ'קים דחויים

 9. אכיפת פירעון צ'קים

 10. גלגול צ'קים

 11. צ'ק ללא תאריך

 12. לאן עובר צ'ק שחזר ?

 13. חוק צ'קים ללא כיסוי

 14. צ'קים שלא נרשמו

 15. עורך דין צ'קים

 16. גניבת פנקס צ'קים

 17. אישור להשלים צ'ק

 18. שינוי ספרות צ'ק בכתב יד

 19. צ'ק חוזר לא אזרח ישראלי

 20. חתימת הורה על צ'ק

 21. צ'ק עמותת כדורגל

 22. צ'ק בנקאי - שכירות

 23. שימוש בצ'ק ביטחון

 24. ביטול צ'ק למאפייה

 25. הסבת צ'ק למוטב בלבד

 26. צ'ק ביטחון להלוואה

 27. צ'ק חוזר - לשון הרע

 28. הצעת חוק צ'ק לא סחיר

 29. רישום תנאי "לבטחון" על צ'ק

 30. מורשה חתימה על צ'קים

 31. עונש על צ'ק ללא כיסוי

 32. גניבת צ'קים - פסק דין

 33. תביעה על חוב צ'ק דחוי

 34. חובת הבנק לבדוק צ'קים

 35. סירוב לקחת צ'ק אחרי פיטורים

 36. הפקדת צ'ק לפני התאריך

 37. ביטול צ'קים שכר דירה

 38. מימוש צ'ק ביטחון חוזה שכירות

 39. ביטול צ'ק לאחר ניכיון

 40. חתימה חסרה על צ'ק - מה הדין ?

 41. ביטול צ'ק לרופא שיניים

 42. בקשה מהבנק לא לכבד צ'ק

 43. שם לא מדויק על צ'ק – מה הדין ?

 44. ביטול צ'ק ביטחון שכירות

 45. ביטול צ'ק על 20,000 ש''ח

 46. גלגול צ'ק ללא חתימת היסב

 47. ביטול צ'ק שניתן לעורך דין

 48. הוספת פרטים בצ'ק ללא הרשאה

 49. צ'ק ללא כיסוי - הוצאה לפועל

 50. העברת צ'ק בעד ערך בלא היסב

 51. כתיבת צ'ק בידיעה שהוא יחזור

 52. ביטול צ'ק שנמסר ל"נוכל ידוע"

 53. אי כיבוד צ'ק - תביעה נגד בנק

 54. טענת הוספת "אפסים" לסכום בצ'ק

 55. צ'קים ללא כיסוי - תצהיר תמיכה

 56. פיצויים על אובדן צ'ק שנמסר למשטרה

 57. תשלום של צ'קים – פשיטת רגל של חברה / פירוק

 58. הארכת מועד להגשת התנגדות לביצוע צ'קים

 59. איבוד פנקס צ'קים של חייל בשירות סדיר

 60. איך מוכיחים כי חתימה על צ'ק היא לא שלך

 61. הוצאת צ'ק של חברה בידיעה שאין לו כיסוי

 62. פנקס צ'קים שנגנב: תביעה בגין ביטול צ'קים

 63. האם חובה להגיש תלונה במשטרה על זיוף חתימה על צ'ק ?

 64. חברת ביטוח שלחה צ'ק כשעל גב הצ'ק יש התחייבות לא לתבוע אותה

 65. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון