התקף לב בגלל מתח – תאונת עבודה


פסק דין

השופט א' א' לוי:

1. העותר, ששימש קצין מכונה על אונית "צים", לקה בלבו במהלך הפלגה בחודש יולי 1999, ובעקבות כך אושפז בבית חולים ועבר צנתור לב. לטענתו, פרצה מחלתו כתוצאה ממתיחות שנתגלעה בינו לבין האחראי עליו (להלן: האירוע).

2. תביעתו של העותר להכיר בו כנפגע בתאונת עבודה על-פי חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995, נדחתה בידי בית-הדין האזורי לעבודה בנצרת. בית-הדין קבע על יסוד חוות-דעתו של מומחה רפואי שמונה מטעמו, כי לא הוכח קשר סיבתי בין המחלה לבין האירוע. המומחה מצא, לאחר שעיין בחוות דעת רפואיות שהוצגו על ידי העותר, כי הופעת המחלה קדמה לאירוע, והיא קשורה, בין היתר, להיות העותר מעשן כבד.


3. על פסק-דינו של בית-הדין האזורי ערער העותר בפני בית-הדין הארצי לעבודה, אולם ערעורו נדחה, מאחר וערכאת הערעור לא סברה כי הוכחה עילה להתערב בממצאיה של הערכאה הדיונית.


העותר, הממאן להשלים עם הכרעתו של בית-הדין לעבודה, הגיש את העתירה שבפנינו, בגדרה הוא שב וטוען נגד מהימנותה של חוות דעתו של המומחה הרפואי אשר מונה על ידי בית הדין, והוא מפנה לחוות-דעת של מומחים אחרים, הסבורים כי מחלתו נבעה מן האירוע, ולמצער החריפה בגינו. עוד טוען העותר, שאינו מיוצג בהליך שבפנינו, כי לא זכה לייצוג ראוי בבית-הדין הארצי לעבודה, על-אף שמונה לו עורך-דין מכוח חוק הסיוע המשפטי, התשל"ב-1972.


4. לצערנו, אין בידנו להיענות לעתירה. כידוע, אין בית-משפט זה יושב כערכאת ערעור נוספת על הכרעותיו של בית-הדין הארצי לעבודה, והתערבותו שמורה למקרים חריגים בהם מתגלה טעות משפטית מהותית, או כאשר שיקולים מיוחדים של צדק מחייבים זאת (ראו בג"ץ 525/84 חטיב נ' בית הדין הארצי לעבודה, פ"ד מ(1) 673, 693). לא מצאנו כי עניינו של העותר נמנה על אותם מקרים חריגים. החלטתו של בית-הדין הארצי לעבודה שלא לשנות מקביעותיה העובדתיות של הערכאה הדיונית – קביעות שהתבססו על חוות דעת רפואית שבית-הדין מצאה מהימנה – אינה מגלה כל טעות משפטית. אף לא שוכנענו כי לעותר, שעניינו נבחן בקפידה בידי הערכאות הקודמות, נגרם אי-צדק המחייב להפוך את ההכרעה בעניינו.


העתירה נדחית איפוא על הסף.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. דום לב בזמן ניתוח

 2. התקף לב בגלל ויכוח

 3. מנהל מזנון - התקף לב

 4. התקף לב - אחוזי נכות

 5. התקף לב מורה בבית ספר

 6. צינתור לב סיכונים

 7. התקף לב ביום עיון

 8. מחלת לב עקב שירות במשטרה

 9. מחלת לב בגלל זיהום

 10. התקף לב - ויכוח עם לקוח

 11. התקפת לב בגלל לחץ בעבודה

 12. אירוע לב בגלל ריב

 13. התקף לב תאונת עבודה

 14. אחוזי נכות קוצב לב

 15. מחלת לב בגלל האשמה בגניבה

 16. אירוע לב נהג משאית

 17. מחלת לב - כמה אחוזי נכות ?

 18. הכרה בהתקף לב כתאונת עבודה

 19. אירוע לבבי – תאונת עבודה ?

 20. התקף לב חקלאי עצמאי

 21. תעוקת לב - כמה אחוזי נכות ?

 22. התקף לב של עובדת ביטוח לאומי

 23. התקף לב עקב מאמץ פיזי

 24. התקף לב בגלל שיחת טלפון מהבנק

 25. התקף לב במהלך נסיעת עסקים בחול

 26. התקף לב עקב פחד מפיטורים

 27. התקף לב בגלל מתח – תאונת עבודה ?

 28. התקף לב בגלל הרמת משקל כבד בעבודה

 29. מחלת לב איסכמית המהלך שירות במשטרה

 30. התקף לב במשחק כדורגל בישראל

 31. ביטוח נוסעים לחו''ל - התקף לב

 32. התקף לב בגלל יחס משפיל ומבזה

 33. האם יש קשר בין התקף לב לבין עבודה ?

 34. כאבים בחזה בגלל ויכוח בעבודה – התקף לב

 35. קשר סיבתי בין עבודה מאומצת לבין התקף לב

 36. התקף לב חולה אסטמה - ביטוח לאומי

 37. האם מאמץ פיזי בעבודה יכול לגרום התקף לב ?

 38. האם התקף לב מוכר כתאונת עבודה בביטוח לאומי ?

 39. עבודה במסגרת קרן BIP - קרן למנע התקפי לב חוזרים

 40. התקף לב: כאבים בחזה לאחר ויכוח קולני

 41. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון