אפילפסיה תאונת עבודה


פסק דין

השופט עמירם רבינוביץ

1. השאלה שעלינו להכריע בה בערעור זה, היא, האם אירוע של אובדן הכרה, שאירע למערער בעבודתו ביום 18.2.1997, ושלאחריו התגלה כמי שסובל מבעיה אפילפטית (להלן - האירוע), הוא תאונה בעבודה כמשמעות מונח זה בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995 (להלן - תאונה בעבודה).


2. העובדות הנוגעות לענייננו, כפי שנקבעו על ידי בית הדין האזורי בבאר שבע (בל 1894/98; השופט אייל אברהמי ונציגי הציבור אברהם בר און וישראל שילת), הן אלה:


"2. התובע משמש כיו"ר מרחב דימונה בהסתדרות. המועד (צ.ל. במועד - ע.ר.) הרלבנטי, היה מזכיר איגוד מקצועי של עובדי טקסטיל. מספר חודשים לפני האירוע, נסגר מפעל טקסטיל דימונה והתובע היה מעורב בפעילות השונה שנועדה למניעת הסגירה ולאחר הסגירה, בהבטחת זכויות העובדים. בסמוך ליום האירוע, שולמו על ידי המל"ל (צ.ל. המעביד - ע.ר.) פיצויי פיטורים לעובדים שפוטרו ממפעל טקסטיל דימונה. חלק מהעובדים בא לברר אצל התובע מדוע שולם לו סכום כזה או אחר.


3. באותה תקופה היו שני סכסוכי עבודה בהם טיפל התובע האחד במפעל "כיתן" והאחר במושב טללים. ביום האירוע, שב התובע לביתו בשעה 14:00 לערך התקלח, התלבש. התובע, כך העיד, היה 'עייף ולחוץ' חרף זאת, שב לעבודה בשעה 16:00 לערך. עם הגיעו למשרדו הכין לעצמו כוס שתיה ואז איבד את הכרתו, אושפז ונמצא כי הוא סובל מבעיה אפילפטית."3. המערער טען, כי, לדעת הרופא המטפל, האירוע יכול להיגרם כתוצאה מלחץ בעבודה וביקש להכיר באירוע כתאונה בעבודה.


4. המשיב (להלן - המוסד) דחה את תביעת המערער בנימוק, שלא אירע למערער ביום 18.2.1997 כל אירוע חריג, וכי מאמץ ומתח מתמשך המשתרע על פרק זמן ממושך אינו בבחינת אירוע תאונתי.


5. בית הדין האזורי אימץ את עמדת המוסד, ודחה את תביעת המערער כשהוא מנמק זאת בנימוקים הבאים:


"9. יש לשים לב לאופי ומהות המלאכה בה עוסק התובע - יצוג מטעם ארגון עובדים. פעילות זו, כרוכה מעצם טיבה וטבעה במשאים ומתנים אל מול עובדים, ועדי עובדים, מעבידים, וגורמים אחרים. לא זו אף זו, מזכיר איגוד מקצועי עשוי למצוא עצמו בעין הסערה בעיצומם של סכסוכים קיבוציים וסכסוכים אחרים. ניתן להשוות את אופי העבודה לעבודתם של עורכי דין שאף הם עוסקים בטיפול בסכסוכים...".


10. בשים לב לכך שמדובר במזכיר איגוד מקצועי מנוסה וותיק, שעיקר עיסוקו הינו, מתן שירות לציבור וייצוג קהל העובדים, ובשים לב לאופי האירוע, לא השתכנענו כי אכן אירע לתובע 'אירוע חריג' כנדרש לצורך מינוי מומחה והכרה בתאונת עבודה".


6. א. המערער טען בערעורו, כי האירוע אירע בזמן העבודה, וכי מעולם לא

סבל ממחלת האפילפסיה, ולכן יש להכיר באירוע כתאונה בעבודה.


ב. המוסד תמך בפסק דינו של בית הדין האזורי מטעמיו.


7. בחינת חומר הראיות מצביעה על כך, שלמערער אירע אירוע חריג באותו יום, כפי שנפרט להלן:


א. במכתב השחרור מבית החולים סורוקה בבאר שבע נרשם, בין השאר:


"בן 55 התקבל בשל ארוע של איבוד הכרה אחרי מאמץ נפשי ומאמץ פיזי מלווה בהתכווצויות ואיבוד שליטה על סגרים עם כאבי ראש וחולשה אחרי האירוע" (ההדגשה הוספה - ע.ר.).


ב. בתעודה הרפואית הראשונה לנפגע בעבודה מיום 1.3.1997, כאשר תאריך הבדיקה המצוינת בתעודה הוא יום האירוע נרשם:


"ב-18.2.97 לאחר יום עבודה קשה איבד את ההכרה במשרד והתכווץ. הובא למרפאה, בוצע בירור ראשוני ונישלח לבית חולים" (ההדגשה הוספה - ע.ר.).


ג. בהודעתו לחוקר המוסד אמר, המערער, בין השאר, את הדברים הבאים:. ".. משם בסביבות השעה 14:00 הלכתי הביתה עייף ומתוח עד למקרה. הייתי לחוץ מעומס העבודה....אם אתה שואל מה קרה הפעם אני אומר שהרופא אמר שהיה יותר מדי עומס ועצבים ובאותו יום עברתי את הגבול וההתמוטטתי...
באותו יום היה לי עומס של עבודה יותר מאשר בכל יום כל יום יש קבלת קהל בסניף כל יום אני מקבל כמות אחרת של קהל. היום קיבלתי בערך 15 אנשים וזה נקרא יום לחוץ..." (ההדגשות הוספו ע.ר.).


8. א. בחינת התבטאויות אלה של המערער מעידה על כך שעוד ביום

האירוע בשלב התחילי במרפאה ולאחר מכן בבית החולים, ראה המערער את עבודתו ביום האירוע כעבודה קשה, לחוצה, וקשר בינה ובין האירוע.


ב. בית דין זה מייחס משקל משמעותי לאנמנזה הרפואית כתומכת או שוללת גרסת תובע להכרה בתאונה כתאונה בעבודה. (דב"ע מב/160-0 אבו ערב עלי - המוסד לביטוח לאומי פד"ע טו 281, 282 מול האותיות ה - ז, דב"ע מט/23-0 המוסד לביטוח לאומי - שמעון הירשהורן פד"ע כ' 349, 352 בסעיף 7).


ג. גם בהודעתו לחוקר המוסד המשיך המערער בגרסתו העקבית המייחסת חריגות לאירוע.
אומנם המערער גם גרס שעבודתו הרגילה כרוכה במתח נפשי, אבל תחושתו הסוביקטיבית של המערער באותו יום, הייתה שמדובר במתח ומעמס חריגים.
לתחושה סוביקטיבית זו יש חשיבות לסווג המאמץ כחריג (דב"ע לא/17-0 המוסד לביטוח לאומי - ישראל הרשקוביץ פד"ע ב' 177, 180 בסעיף 5).


9. מסקנת הדברים היא, שיש לקבל את הערעור ולהחזיר את הדיון לבית הדין האזורי לשם מינוי מומחה יועץ רפואי.


10. בית הדין האזורי יביא בחשבון הליך זה לעניין ההוצאות, על פי תוצאות פסיקתו.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תאונת עבודה במפעל

 2. תאונת עבודה משתלה

 3. תאונת עבודה של צלם

 4. 5% נכות תאונת עבודה

 5. טפסן – תאונת עבודה

 6. תאונת עבודה קטלנית

 7. תאונת עבודה יועץ מס

 8. תאונת עבודה טעמי צדק

 9. תאונת עבודה קומפרסור

 10. תאונת עבודה חבר ישוב

 11. תאונת עבודה פגיעה בעין

 12. תאונת עבודה – כרסם חרט

 13. אפילפסיה תאונת עבודה ?

 14. תאונת עבודה שכיר בנגריה

 15. משרד בבית - תאונת עבודה

 16. תאונת עבודה גננת

 17. ביטוח תאונת עבודה

 18. יריות אקדח - תאונת עבודה

 19. מכונת שיוף - תאונת עבודה

 20. דחיית ערעור תאונת עבודה

 21. כמה מקבלים על תאונת עבודה

 22. תאונת עבודה מי משלם

 23. תקנה 15 תאונת עבודה

 24. תאונת עבודה של מפעיל שופל

 25. 25% נכות בגין תאונה בעבודה

 26. 10% נכות בגין תאונה בעבודה

 27. תאונת עבודה - מטפלת בקשישים

 28. תאונת עבודה של צבעי

 29. תאונת עבודה במעדנייה

 30. טכנאי מזגנים – תאונת עבודה

 31. תאונת עבודה עם מקדחה

 32. תאונת עבודה - חוקר באגף מע"מ

 33. תאונת עבודה בבית אבות

 34. תאונת עבודה בזמן הפסקת אוכל

 35. בדרך לעבודה / תוך כדי עבודה

 36. 100% נכות תאונת עבודה

 37. הרמת משקל כבד - תאונת עבודה

 38. מחלת עור כתאונת עבודה

 39. תאונת עבודה של מזכירה

 40. עורך דין עצמאי - תאונת עבודה

 41. המפקח על העבודה – דו"ח חקירה

 42. תאונת עבודה - נכות של 35 אחוז

 43. תאונת עבודה חברה קדישא

 44. תאונת עבודה - מסור דיסק

 45. תאונת עבודה גננת שכירה

 46. ערעור 0% נכות בגין תאונת עבודה

 47. יום כיף לעובדים - תאונת עבודה

 48. כפל ביטוח - תאונת עבודה

 49. תביעה נגד טמבור - תאונת עבודה

 50. אימון כושר - תאונת עבודה

 51. מחלוקת לגבי נסיבות תאונת עבודה

 52. תאונת עבודה תוך כדי ניקוי דגים

 53. עובד ייצור - תאונת עבודה

 54. פתיחת תריס כתאונת עבודה

 55. בלוטת התריס - תאונת עבודה

 56. קריסה של משטח גבס – תאונת עבודה

 57. תאונת עבודה עצמאי - עבודה מהבית

 58. תאונת עבודה קשה עם מכונה

 59. תאונת עבודה – פגיעה בהפעלת מכבש

 60. נגיחה של פרה - תאונת עבודה ברפת

 61. עמידה ממושכת - תאונת עבודה

 62. עובד לא חוקי - תאונת עבודה

 63. ביטוח אחריות מעבידים תאונת עבודה

 64. ביטוח חבות מעבידים – תאונת עבודה

 65. קטרקט עיניים - תאונת עבודה

 66. עבודה מסוכנת - תאונת עבודה

 67. חישוב פיצוי בשתי תאונות עבודה

 68. תאונת עבודה - החזר הוצאות רפואיות

 69. תביעה נגד סולל בונה – תאונת עבודה

 70. הידבקות במחלה כתאונת עבודה

 71. הצעת בית משפט - תאונת עבודה

 72. פגיעה טיול מהעבודה - תאונת עבודה ?

 73. תאונת עבודה של מטפלת בחו''ל

 74. תאונת עבודה במהלך תיקון תקלה

 75. תאונת עבודה - התיישנות תביעת ביטוח

 76. תאונת עבודה של עצמאי לא רשום

 77. חולשה וסחרחורות כתאונת עבודה

 78. החלפת גלגל ברכב - תאונת עבודה

 79. תביעה נגד מפעלי ים המלח – תאונת עבודה

 80. משקפי מגן לעבודה - תאונת עבודה

 81. אי ספיקת כליות עקב תאונת עבודה

 82. עצמאי פגישה מחוץ למשרד - תאונת עבודה ?

 83. הפרדות רשתית העין - תאונת עבודה

 84. תאונת עבודה עם מכונה לחיתוך בשר

 85. תאונת עבודה עם מסור - פועל בניין רומני

 86. האם טיפול רפואי רשלני לאחר תאונת עבודה

 87. חבות מעבידים תאונת עבודה עם סכין

 88. תאונת עבודה של סדרנית סחורה בסופר

 89. הכרה כ"נכה נזקק" לאחר תאונת עבודה

 90. חתך עם סכין יפנית - תאונת עבודה במחנה קיץ

 91. הוצאות טיפולים אלטרנטיביים – תאונת עבודה

 92. בדיקה מחדש ביטוח לאומי תאונת עבודה

 93. תאונת עבודה – הכחשה של מעביד כי העובד עבד

 94. ערעור על גובה הפיצויים בתאונת עבודה

 95. הטלת חבות על עובד בגין תאונה בעבודה

 96. תאונת עבודה של רתך - תביעה נגד מקום העבודה

 97. כוויות קשות - תאונת עבודה במהלך הדבקת ריצוף

 98. תאונה בעת פעולות נלוות לעבודה - תאונת עבודה ?

 99. האם פגיעה ע"י עובדים בעבודה נחשבת תאונת עבודה ?

 100. פגיעה עקב תיקון עבודות חשמל בבית – תאונת עבודה ?

 101. תאונת עבודה של עובד נגריה עם מסור - בטיחות בעבודה

 102. החזר כספי למעסיק מביטוח לאומי על תאונת עבודה

 103. האם פגיעה במהלך כנס מטעם העבודה נחשבת תאונת עבודה ?

 104. לא נרשם כעובד עצמאי במוסד לביטוח לאומי - תאונת עבודה ?

 105. תאונת עבודה עצמאי – דו"ח שנתי הכנסות - חישוב נתוני שומה

 106. ערעור על דרגת נכות בשיעור של 15% בגין תאונת עבודה

 107. בעת שעסק כמנהל מחסן למוצרי חשמל, נפל וקיבל מכה בראש

 108. תאונת עבודה של עובד עצמאי שלא היה רשום כעצמאי בביטוח לאומי

 109. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון