טורניר קט רגל - ביטוח קט רגל – פציעה


פסק דין

1. תביעה זו, עניינה תשלום תגמולי ביטוח, אשר הוגשה נגד הנתבעת בגין פציעה שאירעה לתובע במהלך משחק קט-רגל ביום 19.7.92 [להלן: הפציעה].


2. הנתבעת אירגנה טורניר משחקי קט-רגל באמצעות מחלקת הספורט, שהיה מיועד לתושבי העיר חולון.


3. התובע נרשם והשתתף בטורניר הנ"ל.


4. ביום 19.7.92, במהלך המשחק, במסגרת הטורניר, נפגע התובע כאשר רגלו התנגשה בחריץ שהיה במגרש, החליק, נפל ושבר את מרפק ידו השמאלית.


5. הצדדים הסכימו כי נכותו הרפואית הצמיתה של התובע הינה בשעור של 10%.


6. הנתבעת שילמה לתובע עבור הפציעה סך של 9228 ₪, והתובע חתם על הסכם קבלה מיום 21.10.96.


7. התובע העיד בפני והגיש תצהיר בחקירה ראשית, אשר סומן ת/1, עליו נחקר ע"י ב"כ הנתבעת.


8. לפי גירסתו של התובע, שילם לנתבעת את הסך של 200 ₪ עבור ביטוח ועבור השתתפות בטורניר והיה על הנתבעת לגרום לכך שיבוטח בביטוח תאונות אישיות, כאשר הסכום הנ"ל יהווה פרמיה עבור הפוליסה.


9. העיד בפני עד ההגנה עודד אהרון, ששימש בתקופה הרלוונטית כמנהל קרית הספורט ועסק בארגון הטורניר. הוא הגיש תצהיר בחקירה ראשית, אשר סומן נ/4.


10. לפי עדותו, כל משתתף בטורניר, לרבות התובע, קיבל, בנוסף לטפסי ההרשמה, תוכנית הטורניר וטופס פרטים, אשר עותק ממנו צורף לתצהירו.


11. כחלק מתנאי ההשתפות בטורניר, שילם כל משתתף סך של 25 ₪ לחודש, כאשר 10 ₪ מהם מיועדים לביטוח תאונות אישיות, אשר בפועל בוטח בו כל משתתף, זאת בהתאם לפרמיה הנ"ל בפוליסה, אשר כיסתה אבדן כושר עבודה ונכות בסכום של 50,000 ₪.


12. התובע פוצה בהתאם לפוליסה אשר היתה בתוקף לגבי כל משתתפי הטורניר.


13. הסך של 200 ₪ אשר שילם התובע, שולם ע"ח השתתפות בטורניר, מתוכם סכום של 10 ₪ לחודש, עבור דמי ביטוח.


14. אני מעדיף בלא היסוס את גירסת עד ההגנה עודד אהרון על פני גירסת התובע, וזאת מהנימוקים הבאים:


א. עד ההגנה עשה עלי רושם מהימן והתרשמתי מעדותו בחיוב, בניגוד לעדות התובע והופעתו בפני.


ב. התובע לא הביא עמו כל ראיה התומכת בגירסתו והוא יכול היה להביא לעדות את ראש הקבוצה, גדעון קופתי, אשר לטענתו אמר לו כי הסכום של 200 ₪ משולם עבור ביטוח.


ג. הימנעות התובע מלהביא את גדעון קופתי, מעוררת חשד, שמא חושש התובע מעדותו [ראה בנדון: ע"א 465/88 הבנק למימון וסחר בע"מ נ' מתיתיהו, פ"ד מ"ה(4) 651].


ד. לא ניתן לבסס ממצא עובדתי עפ"י עדותו היחידה של התובע, לאור הוראות סעיף 54 לפקודת הראיות [נוסח חדש], תשל"א – 1971, הגם שלא התרשמתי מעדותו בחיוב.


15. אני מקבל את הסברו של עד ההגנה עודד אהרון לפיו בנספח שצורף לתצהירו נפלה טעות קולמוס לגבי התאריך [4.7.91], ואני מקבל את עדותו כי הנספח הנ"ל בדבר הוראות הטורניר נמסר למשתתפי הטורניר.


16. התובע לא הוכיח כי היה על הנתבעת לבטח אותו בסכום העולה על 50,000 ₪ עבור אבדן כושר עבודה מלא, והנתבעת עשתה את המוטל עליה ודאגה לבטוח מתאים בהתאם לפרמיה אשר גבתה בסכום של 10 ₪ לחודש.


17. לאור התוצאה אליה הגעתי, לא מצאתי מקום לדון בתביעת התובע לתגמולי ביטוח, הנטענים בסיכומים.


18.אני דוחה את התביעה ומחייב את התובע לשלם לנתבעת סך של 5000 ₪, הוצאות כוללות, סכום שישא ריבית והפרשי הצמדה כחוק מהיום ועד יום התשלום בפועל.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ביטוח כדורגלנים

 2. בור במגרש כדורגל

 3. עורך דין כדורגל

 4. פיצויי פיטורים לכדורגלן

 5. הכשרת מגרש כדורגל

 6. צ'ק עמותת כדורגל

 7. ביטוח אימון כדורגל

 8. יחסי עובד מעביד - כדורגל

 9. פגיעה במשחק כדורגל

 10. נפילה במשחק כדורגל

 11. ביטוח שחקן כדורגל - נכות

 12. תקיפה במגרש כדורגל

 13. פציעה באימון כדורגל

 14. הצתה של אוהדי כדורגל

 15. פציעת קטין שחקן כדורגל

 16. זכויות מאמן כושר קבוצת כדורגל

 17. צו הרחקה לאוהדי כדורגל

 18. סיבוב ברך במשחק כדורגל

 19. פציעה תוך כדי משחק כדורגל בצבא

 20. ביטוח שחקן כדורגל - פציעה בברך

 21. רישיון עסק למגרש כדורגל

 22. פציעה בברך - שחקן כדורגל

 23. חדלות פרעון - ההתאחדות לכדורגל

 24. תאונה בקורס אימון כדורגל

 25. מס על משכורת שחקני כדורגל

 26. מעצר על מכירת משחק כדורגל

 27. פציעה במשחק כדורגל אולמות

 28. אספקת ציוד לקבוצת כדורגל

 29. דחיית משחק כדורגל בגלל חג

 30. פציעה ביד של שחקן כדורגל

 31. משכורת שחקנית כדורגל נשים

 32. רשלנות בייצוג שחקן כדורגל

 33. ההתאחדות לכדורגל - מפרקים זמניים

 34. מיקרוטראומה - שחקן כדורגל

 35. פציעה באימון כדורגל נערים

 36. ביטוח תאונות אישיות כדורגל

 37. פיצויי פיטורים לשחקן כדורגל

 38. התקף לב במשחק כדורגל בישראל

 39. חבילת כדורגל בחו"ל - תביעת פיצויים

 40. תביעה על עבירה קשה נגד שחקן כדורגל

 41. קרע ברצועה בברך במשחק כדורגל

 42. תאונת דרכים או פציעת כדורגל ?

 43. טורניר קט רגל - ביטוח קט רגל – פציעה

 44. פציעת כדורגל שנגרמה עקב תיקול

 45. שחרור שחקן כדורגל בקבוצת נוער

 46. סכסוך בין מאמן כדורגל לקבוצתו

 47. תביעת נזיקין בגין תאונת כדורגל

 48. שחקן כדורגל נפצע בתאונת דרכים

 49. פציעת ילד במהלך משחק כדורגל בבית ספר

 50. בוררות בין קבוצת כדורגל לשחקן

 51. פציעה בגלל דחיפה במשחק כדורגל

 52. בניית מגרש כדורגל באזור מגורים

 53. פציעת שחקן כדורגל - ביטוח לאומי

 54. מוסד לבוררות של ההתאחדות לכדורגל

 55. פוליסת ביטוח קבוצת כדורגל - מכבי תל אביב

 56. ביטול החלטת איגוד השופטים בכדורגל

 57. פציעה במשחק כדורגל בזמן חופשת מחלה

 58. כסף מביטוח לאומי לשחקן כדורגל שנפצע

 59. פציעה במהלך משחק כדורגל ליגה למקומות עבודה

 60. אישור ממקום העבודה לעסוק בשיפוט כדורגל

 61. תביעה למוסד לבוררות של ההתאחדות לכדורגל

 62. כסף מביטוח לאומי על פציעה במשחק כדורגל

 63. ייצוג שחקני כדורגל - זכויות שחקן כדורגל

 64. פציעה במשחק כדורגל ללא צוות רפואי במקום

 65. יחסי עובד מעביד בין שופט כדורגל להתאחדות

 66. פציעה עקב השתוללות במשחק כדורגל בבית ספר

 67. הסכם עקרונות להעברת בעלות על קבוצת כדורגל

 68. פגיעה בשיעור ספורט בבית הספר במשחק כדורגל

 69. ניסיון "להלביש" פציעת כדורגל על תאונת דרכים

 70. נפילה על צינור ברזל לאחר הכשלה של שוער כדורגל

 71. פרישה של שחקן כדורגל בגלל פציעה במשחק אימון – ביטוח

 72. פציעה במשחק כדורגל - האם אפשר לקבל פיצויים ?

 73. תקנון המשמעת של ההתאחדות לכדורגל - ערעור על הרשעה

 74. קטיעת קריירה של שחקן כדורגל מבטיח עקב תאונת דרכים

 75. במהלך משחק כדורגל, התובע נפגע ברגלו בקרסול שמאל ובברך שמאל

 76. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון