אפליה בעבודה - הפליה העבודה


חוק שוויון הזדמנויות בעבודה האוכף את הזכות לשוויון, אוסר על אפליה של מעסיק בין עובדיו או בין דורשי עבודה מחמת מין, נטייה מינית, מעמד אישי, היותם הורים - הריון, גזע, דת, גיל, לאום, ארץ מוצא, השקפה או תמיכה במפלגה מסוימת או משך שירות המילואים, בכל אחד מהנושאים הבאים
קבלה לעבודה, פיטורים או פיצויי פיטורים , תנאי עבודה , קידום בעבודה , הטבות ותשלומים בקשר לפרישה מעבודה, הכשרה או השתלמות מקצועית.

פיצויים כספיים בגין אפליה בעבודה
לבית הדין לעבודה יש סמכות ייחודית לדון בהליך אזרחי בשל הפרת הוראות חוק שוויון הזדמנויות בעבודה והוא רשאי לפסוק פיצוי שלא יעלה על 50,000 ש"ח, ללא הוכחת נזק במידה והעובד הצליח להוכיח בבית הדין את תביעתו.רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון