דמי נסיעה לעבודה


צו הרחבה בדבר השתתפות המעביד בהוצאות נסיעה לעבודה וממנה לפי חוק הסכמים קיבוציים קובע כי כל עובד הזקוק לתחבורה כדי להגיע לעבודה, זכאי לקבל ממעבידו השתתפות עד 21.56 ש"ח ליום עבודה, אולם במקרים מסוימים כאשר עובד נזקק לנסיעה ביותר מאוטובוס אחד כדי להגיע למקום עבודתו, זכאי בתוספת השתתפות מהמעביד בהוצאות הנסיעה בגבולות 21.56 ש"ח גם בעד הנסיעה הנוספת, בתנאי שהוא חייב לנסוע באוטובוס השני, שלוש תחנות עירוניות נוספות לפחות כדי להגיע למקום עבודתו. הוצאות הנסיעה ייקבעו לפי מחיר נסיעה מוזל באוטובוס ציבורי או כרטיס מינוי חודשי מוזל, על יסוד כרטיס הנחה של מספר נסיעות, אם קיים כרטיס הנחה כזה. החזר ההוצאות לא ישולם למי שמוסע לעבודה על חשבון המעביד או מטעמו. עובד הנעדר מעבודתו מסיבה כלשהיא אינו זכאי להחזר הוצאות נסיעה בעד תקופת היעדרותו.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. דמי נסיעה לעבודה

 2. חוק הוצאות נסיעה

 3. החזר הוצאות נסיעות

 4. הכללת הוצאות נסיעה בשכר

 5. תשלום החזר הוצאות נסיעה

 6. תביעה בגין החזר דמי נסיעות - שליח

 7. תשלום בגין אחזקת רכב 350 ק"מ

 8. האם החזר הוצאות נסיעה הינו בגדר הכנסה

 9. תשלום הוצאות לנסיעה ברכב פרטי לצרכי עבודה

 10. תביעה לשכר עבודה, פדיון חופשה, הודעה מוקדמת, ודמי נסיעות

 11. צו הרחבה בדבר השתתפות המעביד בהוצאות נסיעה לעבודה וממנה

 12. עבודה מעבר הקו הירוק - זכאות שירותי הסעה מהבית - החזר נסיעות

 13. צו הרחבה בדבר בדבר השתתפות המעביד בהוצאות נסיעה לעבודה וממנה

 14. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון