שעות עבודה ומנוחה


חוק שעות עבודה ומנוחה - יום עבודה מלא - הזמן שבו עומד העובד לרשות העבודה - הגדרת שעות המנוחה השבועית - איסור העבדת עובד במנוחה השבועית - תוספת תשלום עבוד עבודה במנוחה השבועית - היתר העבדה במנוחה השבועית על ידי שר העבודה - הגדרת "עבודת לילה" - זכויות עובד לילה - הגבלת שעות ביום עבודה - שעות נוספות לעובדת בהריון - שינוי בתנאי עבודה - הפסקות בזמן העבודה - הפסקות לצורך מנוחה - מתי ייחשב זמן ההפסקה כחלק משעות העבודה - זכאות לתשלום בגין אש"ל - זכות לזמן תפילה - עבודה בשבת - היעדרות עובד עקב צום תשעה באב - עבודה בחגים - זכויות עובדים בזמן שביתה - היעדרות מהעבודה עקב המצב הבטחוני - עישון בעבודה - קנסות למעביד שמפר את חוק שעות עבודה ומנוחה - אחריות תאגיד בהפרת החוק - עובדים שהחוק לא חל עליהם - תביעות לתשלום שעות נוספות.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק עבודה ומנוחה

 2. גמול שעות נוספות

 3. שעות נוספות – שומר

 4. שעות נוספות - מנהל

 5. תביעה לשעות נוספות

 6. הוכחת שעות נוספות

 7. תביעה לתשלום שעות נוספות

 8. לא אושר לעבוד שעות נוספות

 9. שעות נוספות עבודה במחצבה

 10. מזכירה בכירה - שעות נוספות

 11. שעות נוספות הייטק – מתכנת

 12. שעות נוספות לנהגים

 13. שעות נוספות - תורנות

 14. תשלום שעות נוספות - 10 שעות

 15. התפטרות בגלל ביטול שעות נוספות

 16. שעות נוספות לעובדי מוסך

 17. כמה משלמים על שעות נוספות בעבודה ?

 18. אי תשלום שעות נוספות באופן חד צדדי

 19. עבודה בשעות נוספות של אישה בהריון

 20. תביעה נגד חברת שמירה על שעות נוספות

 21. הפסקת שעות נוספות בגלל קשיים כספיים

 22. תשלום גמול עבודה בשעות נוספות

 23. נטל ההוכחה בתביעה בגין שעות נוספות

 24. שעות נוספות גלובליות - הסדרים פיקטיבים

 25. אי תשלום שעות נוספות בגלל אי הגשת דוחות

 26. התפטרות עקב אי תשלום שעות נוספות

 27. עבודה בשעות נוספות בכמות "מוגזמת"

 28. חוק שעות עבודה ומנוחה - תשלום על שעות נוספות

 29. פיטורים עקב סירוב לעבוד שעות נוספות

 30. שעות נוספות למנהלים ולעובדי משרת אמון אישי

 31. עובדת זרה סיעוד – האם צריך לשלם שעות נוספות ?

 32. אי תשלום שעות נוספות - התפטרות בדין מפוטר

 33. זכאות עובד החזר הוצאות רכב, שעות נוספות, הוצאות טלפון האם חלק מהמשכורת

 34. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון